top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

מה הגוף מסמן ב ו ס ת

אהובות

מה הגוף מ ס מ ן ל נו

בעת של ה ו ס ת - ס ת ו


עת של ויסות בנפש ברגש ובגוף

הגוף ׳משיל ׳ ומנקה

את כל ש א ג ר ברחם בחודש שלם

סיפורים, התרחשויות , פרידות ,

ארועים , לחצים ,

חששות יחד עם שמחות והצלחות

ואורות ברכה

׳הכאב׳ שאנו חוות

בעת של הדימום

׳מ ס פ ר ׳ לנו במרוכז

אם נסכים לשהות ולהיות

את ס י כ ו ם החודש שעבר

מעלה תזכורות , איתותים

וידיעה פנימית

נפשית וריגשית

שמבקש אותנו

דרך ׳הכאב׳ לתת לה מקום

ולשחרר אותה בטוב מגופנו וחיינו


וזה מתחבר לשאלה נוספת שהועלתה בפרטי

איך בעת הזו של ה ו ס ת

מצליחות יחד עם האחזקה של ׳ח ו ר ב ן ׳

וסיום המהלך שהתחיל חודש לפני

גם את ׳ה ב נ י ה ׳ בנסתר

של אותם זקיקים שמתעוררים

ומסמנים את תחילת הנביטה הפנימית

של חלומות המחר .


אנו ב נ ו י ו ת ( ויבן …) לכך

נושאות בינה פנימית

שמאפשרת לנו

לח ו ו ת במלאות את ה ח ס ר

וה א ו ב ד ן

יחד עם זיק של בטחון

בבנייה שרוחשת מתחת לאדמה הנשית שלנו


אימצתי לי

תנועה

עם שתי אצבעות

על השחלות

בשיפולי הבטן למטה

מ ס מ נ ת

אני לא רואה

אני בהחשכה

מדממת את ׳החודש׳ שעבר

ובהרגש מסמנת את

ה ה ת ע ו ר ר ו ת

והבנייה שמתרחשת בי בניסתר

הידיים המונחות

עם תודעה של הסכמה לחוות הסיום

יחד עם ההתחלה הנסתרת

מרפים את ה כ א ב י ם

ומשחררים

אותנו לנכוח

כ א ב מבקש שנשהה נשים לב

לה צ ר ה שבנו

ונפתח למה שמבקש

לנכוח בנו ☘️


זה פלא

שה כ א ב שחוות עכשיו

מחובר לכאב שאגרנו ולא שיחררנו בחודש החולף

ויש לנו ׳ ה ז ד מ נ ו ת ׳ מופלאה

להיפגש איתו

ולשחרר אותו בטוב


ושמו ה לב

לכנות העת ו ס ת

ולא מחזור

רק השם מחזיק בתוכו

נוכחות של ויסות

נדרשת מאיתנו בזו העת ההמחזורית של חיינו


אשרינו על הזכות

ועל הגוף המופלא שלנו . שבנו .

חיבוק להמשך ערב מבורך

תגובות


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page