top of page

 . מילים . 

בשפת המראות   

מבית מדרש אשה 

מהשוק בכתום

מהשוק בכתום נולד מרק קובה סלק .

לחשוב שמתחת לאדמה גדל לו שורש בצבע עז שכזה ...מלא תשוקה כנה . ישירה . מסותרת כזו שצובעת כל שבקירבתה בבוהק אדמוני סמוק ...

מופלא . ממש .

המשך ערב מחמם לב לנו


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page