top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

׳מדף׳ הפריחות

אהובות

היום ׳הכנסתי׳

עוד שני סחלבים

שפרחו בחממה

אל ה ב י ת

הנחתי על המדף במטבח

שיהיו לי ׳ מ ו ל  ה ע י י נ י ם ׳

להזכיר לי כל הזמן

ל י י ק ר את ׳הפורח׳

כאן ועכשיו

לתת מ ק ו ם מכובד

גלוי ונוכח

ל ט ו ב והמשמח

ב ת ה ל י ך


מין ש ה ח י י נ ו פרטי שכזה


כמו ה כ נ ה פנימית

להבאת ה ב י כ ו ר י ם

בשפת ק ו ד שקיבלנו

בהנחיה ב ר ו ר ה


לקיחת ה ר א ש י ת

הבאתה . הנחתה לפני .

ו ש מ ח ת בכל הטוב

אשר נתן לך


והימים שלנו

׳מלאים׳

ב ר א ש י ת

כל  פ ר י


שאנו מתבקשות

ל ב ח ו ר

לה נ י ח בגלוי

על ׳מדף׳ חיינו


את ה י פ ע ה הגלויה

׳ראשית הפרי׳

שבתהליכיות חיינו

כך שנוכל ל ר א ו ת

ולהפנים ולזכור

ל ש מ ו ח

ב ט ו ב

שניתן לנו

ועוד נכון לנו .


והעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

מחזקת ההכרה

שראיית ה ט ו ב שבדרך

היא היא  ה ב ר כ ה

יש בכוחה לסמן נתיב

ל ה מ ש י ך

ש פ ע הטוב


ושמתי הלב

שמאז שבחרתי ׳להכניס׳

הסחלבים הפורחים

אל ׳המדף׳ בבית

ו ל ר א ו ת  קרוב בעיניים

ה פ ל א

התגברה ה פ ר י ח ה

בחממה

שכמו קוראת לי

׳ גם אני ר א ו י ה׳ ׳


ורק אנחנו ׳יודעות׳ הן ואני

כמה עברנו יחד בדרך ;

רובן הגיעו לאחר ׳שנזרקו׳

וסבלו מרקב וקרה ,מחלות ונגעים

וכמה ר א ו י  שנביא את

ראשית פריחתן

אל עין ה ל ב בשמחה

בפליאה והודיה

ל ח ג ו ג יחד

את ה א מ ו נ ה


במילים של יום יום

ב ו ח ר ו ת

ל ה נ י ח בגלוי

ה ט ו ב ש׳פריחתו׳

ניגלתה לנו

ביום יום שלנו .


מסמנת לנו ש׳מדף׳ טוב

להניח עליו

את ׳פריחת הטוב ׳ של היום

הן הארוחות המשותפות

כר קסום לקירבה


סבב פשוט כזה

לעורר הרגל של שיתוף

ב ט ו ב שהיה היום

מילים שרואות טוב

הן מקבילות לשלל ׳פריחות׳

שבוחרים לראות ולהראות

לייחד ולייקר ולשמוח בן


מהלך קטן ועצום

שבעיקר מ א מ ן

לראות ה א מ ו נ ה

ו׳פריחותיה׳ התמידיות

ב ד ר ך


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

אמן ואת המילים תפגושנה בבוקר שלכן

*

נודה לשיתופי הבנות ו פ ר י ח ו ת על ׳מדף׳ יומכן

*

מסמנת לנו שגם

בארוחה ׳משותפת׳ עם עצמי

לא מוותרת להנכיח את ׳פריחת היום׳

*

׳מדף׳ הפריחות

מול העיניים מ ת ז כ ר

פשוט . לשים את הלב .

להיות בקשיבות לשורשים .

לדאוג לאור . חום . איוורור

ולעולם לא להפסיק להאמין .

לתת תמיד סיכוי ל פ ר י ח ה

ולזכור לא להפריע ולתת להיות

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page