top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

מבקשת גְּדוּלָּה

אהובות

היום בשדות מול שקיעה מרטיטה

הטלפון שלי היה על אחוז אחד .

וכבה .

הותיר אותי חשופה .בעיניים גלויות

מול הפאר והעוצמה המזהירה .


חשף אותי אל מול ה ה ר ג ל

להסתתר

מאחורי העדשה .


נשמתי עמוק .

הנחתי למחשבות חסרות המנוח,

שהתרוצצו בי ,

בניסיון ׳לארגן׳ חלופות לעדשה ,

שתסייע לי ׳להקפיא׳ את הרגע

ולהעביר את שחווה הלאה .


נשמתי .

ולאט לאט

בקע מתוכי קול מתפעל

שמצא דרך לתעל החסר

בהודיה מתרגשת על הזכות .


מצאתי עצמי מתחדשת

כל כולי נוכחת ב מ ו פ ע פילאי

יחידאי שזכה להיות

נ ק ל ט אך ורק בעיניי .

לשם ייחוד מפעים .

איזה ג ו ד ל.


חזרתי אל המטבח

לגלות שהשבת מ ו כ נ ה .כן כולה .

כבר אמרנו שבנות זקונים

יודעות הכל ….

הרגישה את הרגישות של הימים

ונעה ב ג ד ו ל ה משלה לקראת .

הימים האלו


בעת של ההסתרה שבהסתרה

מבקשים אותנו ג ד ו ל ה

לחיות את ה ג ו ד ל

להכיר בנוכחותו

לשאוף להיות ראויות לו .


יום יום כמו נדרשות

להתפלל ולהודות על הזכות

שיש בנו

כבנות העם הזה בארץ הזו

ג ד ו ל ה לא רגילה

ושנולדנו לחיות את ה ג ו ד ל הזה .


ושם בשדות מעבר לאופק

בקו שבין השמיים והארץ

כשפוגשת כל יום את השקיעה בארגמן

לקול רעם המטחים העזים

שמתזכרים לי

מידי יום ביומו

זה ה ק ו

שכל מי שנוכח מעבר לו

ר ו א ה וחי את ג ו ד ל העת והשעה

ויודע שהוא חלק מחזית של ג ד ו ל ה .


לחיות מול ועם ה ג ו ד ל

זו מסירות נפש שמזכה ברוממות על .

כזו שמצליחה לראות ולהראות לי

מה צריך ממני

ולא מה אני צריכה .


הרבה מהכאב והסבל

שאנו חוות

נובע מאי הסכמה פנימית

לחיות ב ג ו ד ל .


והדרך מרוצפת עבורנו

על קו מעגל השנה באותות ג ד ו ל ה ;

עברנו את ימי הניסים והנפלאות

ואנחנו היום בעשירי שבעשירי בהנץ החמה

נפגשות בפנימיותנו

בזכרון קדום שמחבר אותנו

אל תחילת ה מ צ ו ר על חומת עוז רוחנו

שהחלה להיסדק , להשכיח ולהחשיך

תודעת ה ג ו ד ל שבנו .


הצום בא לעורר אותנו

לזהות ביום יום של חיינו

את ׳נקודת השבר׳,

שבה אנו מאבדות גובה

ושוכחות את ה ג ו ד ל שלנו

ואנו נסחפות

׳לחיים קטנים׳ הישרדותיים

מלאי ׳צריכה׳ שצורחת דרכנו

ואם אנחנו לא עוצרות

וחוזרות ל ג ו ד ל שאנחנו

אנו נידונות

׳לנפילת חומות׳ חיינו הפנימיים

ולכניסת פירצי רוח זרים

ששולחים אותנו

לגלות מוחלטת מ ק ט י נ ה

בה האמונה

היא רק במה שגלוי .

ואנו מאבדות ה מ ל כ ו ת .

הנסתרת . פנימה .


במילים של יום יום .

מחר זה ה י ו ם .

להיות

מבקשות ג ו ד ל .

להתפלל

לחיות ב ג ו ד ל .


מתנסות

בלשאול מול כל המבוכה שבימינו

מה ׳ה ג ו ד ל׳ שנסתר בה עבורי

מתנסות

בלשאת כל מהמורה ל מ ע ל ה -

גם זו ל ט ו ב ה .

ג ד ו ל ה .


את ג ד ו ל ה .


חיבוק לליל מנוחה

אמן שהמילים שלי תפגושנה אתכן בבוקר

אהובות אמיצות


תמונת השקיעה האחרונה לפני שהטלפון כבה

לאחריה לשם ייחוד מופלאאא נשאר רק בי ובבורא העולם

Comentarios


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page