top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

לָתוּר אֶת האֶרֶץ

אהובות

נכנסות אל השבת

ש ש ו ל ח ת אותנו

לָ ת וּ ר

להיות נושאות

עיניים של ת י י ר ו ת

בארץ הפנימית שלנו


שְׁלַח לְךָ אֲנָשִׁים וְיָתֻרוּ אֶת אֶרֶץ


שדות התעופה מלאים

ועמוסים לעייפה

בנשמות מופלאות

למבקשות להיות

ת י י ר ו ת

נושאות עיניים ת ר ו ת


עיניים

שרואות ט ו ב

שמתפעלות מכל שסביבן

שהוא ח ד ש ורענן

ויש ׳בו ׳ היכולת

לחדש את נקודת המבט שלהן

על המציאות של חייהן ועליהן .


ת י י ר ו ת ׳לחוץ ל א ר ץ׳

׳מבטיחה׳ שתותירי מאחורייך

את העיניים ׳ה מ ר ג ל ו ת ׳

אלו שרואות את החסר והפגום

והלא מספק , והמייאש

ותזכי ל ת ו ר בעיניים טובות

את ע ו ל מ ך .


ונחנו מא :)

מבקשות בשבת שלפנינו

לזכות בסגולתה

לאפשר לנו

להיות ת י י ר ו ת

בחיינו . ביום יום שלנו .

בבית שלנו . בישוב שלנו .

בארץ שלנו .

בכאן ועכשיו שלנו


‎וּרְאִיתֶם אֶת הָאָרֶץ מַה הִוא


עיניים ת ר ו ת

הן עיניים מ כ י ר ו ת טוב

עיניים תמימות

שכל רגע ׳נולד׳ מולן

ומתחדש ׳המראה הנושן׳


השבת בסגולתה

לאפשר לנו לעצום את

עיני ה מ ר ג ל ת

שכהה ו׳מורגלת׳

ו ר ג י ל ה

וכבה עבורה ה פ ל א

של ׳הולדתה ׳ וכל שסביבה

והכל ׳מובן לה מאליו ׳


ול פ ק ו ח בפלא

את עיני ה ת י י ר ת שבה

כן

בלי כרטיס טיסה , ותורים צפופים :)

ו ל ר א ו ת

את הפרטים הקטנים

שמרכיבים את הקסם של חייה

ה י ח ד המתאפשר

השולחן מלא הטוב

העיניים הטובות של מי שמולנו

הזכות שלנו להיות

לחוות ל ר א ו ת

להביא טוב של ת י י ר ת

לביתנו


שבת שבה בסגולה נדירה

מסך של אור מ ו ר ם

ומאיר לנו מ ח ד ש את

ה פ ל א הלא מובן מאליו של חיינו

שבו כל כך הרבה י ש

בנו בחיינו ו ב א ר ץ המופלא שלנו


‎וַיִּשְׁלַח אֹתָם מֹשֶׁה לָתוּר אֶת אֶרֶץ כְּנָעַן


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

שתהייה לכולנו ׳המראה׳ משובחת השבתזה ׳בקטנה ׳

ממש פתח ׳לשפת ה מ ר ג ל י ם ׳ של מדרש אשה

רק מסמנת לנו שנזכור

ש ת מ י ד

׳יחסי הכוחות ׳ בפנימיות שלנו

הם 10 ׳מרגלות׳ מול 2 ׳תיירות ׳

לא פ ש ו ט :)

אבל

ע ל ה נ ע ל ה

באמונה גדולה

*

הטוב הוא בשורש ובמהות

כשלא חשות הטוב זו ׳טעות׳ בראיה

*

וְהַיָּמִים יְמֵי בִּכּוּרֵי עֲנָבִים


댓글


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page