top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

לַעֲלוֹת  בַּמַּעֲלוֹת

אהובות

הערפל שהגיע אמש מ ה י ם

כמו נע בלבבות שלנו כולנו היום.


אנחנו

כל אחת בביתה

שותפות כולנו

לרעד באוויר שאנו נושמות

שמכוון אותנו

לב חור


משתפת ‎

שהיום נעתי בהודיה

על הזכות

שניתנה לי  ל ב ח ו ר


לבחור כל רגע

איזו  מחשבה

לנשום לקירבי

חרות של אמת .


‎התעוררה בי גם

ההודיה על הזכות

שניתנה לי  ל ע ל ו ת


לבחור כל רגע

איזו מַעֲלָה לראות מסביבי .

חרות של אמת .


‎לַעֲלוֹת  בַּמַּעֲלוֹת .

מתאפשר לנו

כשאנו מצליחות לְהִתְעַלּוֹת

ולראות מַעֲלָה

גם אם היא הקטנה והזניחה ביותר

במי שלצידנו

מַעֲלָה קטנה

שמזכה ומאפשרת

לנו ולו עֲלִיָּה .

מַעֲלִית של ממש .


‎והעברית לא מניחה

לנו היא מגלה לנו

שאפשר "לרדת"

על האחר זה שרואה וחושב

בשונה מאיתנו

אבל כדאי לזכור שאנחנו במורד.

מוֹרְדִים בזכות ובחרות

שניתנה לנו .


‎בחרות שזכינו

לראות ולהאיר מַעֲלָה קטנה

בה טמונה העוצמה

והיכולת הכמוסה

להתמודד עם

העַמְלוֹת ,מְעִילוֹת, הַעְלָמוֹת

בענייניות וברצון אמיתי לתקן .

לקדם .


‎יש בנו מַעֲלוֹת רבות

בכל אחת ואחד מאיתנו .


רק הזכות

לראות ולהאיר אותן באחר

מפתחת בו  ובנו

מדרגות חדשות בנפש

ומאפשרת לכולנו לַעֲלוֹת בַּמַּעֲלוֹת

ברוח בגוף ובאור  .


‎וחשוב שנזכור

במיוחד בעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

‎קו קטן

מאוד עושה את ההבדל

קו קטן

שמאפשר לנו לעלות בסולם המעלות

קו קטן

כמו זה שמפריד

בין קמץ לפתח

בין לקמץ בפרגון ובראיית הטוב

לבין לפתוח ולהרחיב ולשבח.


קו קטן מבדיל בין מַעֲלָה - בפתח

שפותחת לראות תכונה טובה וקנה מידה

לבין  מָעְלָה -בקמץ שמקמצת ומובילה לבגידה באמון

(מָעַל, גוף שלישי נקבה) .


‎ועם הפנים למַעֲלָה

בידנו  הזכות להאיר המַּעֲלוֹת

ולהתחייב לַעֲלוֹת מָעֲלָה בַּמַּעֲלָה .


במילים של יום יום

הימים שלפנינו

מבקשים אותנו

להתחייב

לַעֲלוֹת מָעֲלָה בַּמַּעֲלָה


לראות מַּעֲלוֹת

להאיר מַּעֲלוֹת


זו הברכה שניתנה לנו

לרומם דרכה את

ביתנו ומציאות חיינו .


בקשיבות חדה ודקה

למַּעֲלוֹת שנוכחות

במחשבות שלנו

בדיבור ובמעשים שלנו .


פ ש ו ט

זה בידנו כעת הזו

ל ה ר י ם

להעלות מ ע ל ה חיינו

מ מר - ל רם


מול כל פרט במציאות

יודעת לשאול בפנימיותי

׳זה מ ר י ם לי ?׳

׳זה מ ר י ם אותי ? ׳

׳זה מרומם את מי שמולי ? ׳

׳איך אני מרימה לה. לו?׳

׳מה ירים האוירה פה ?׳


הבנו


שיהיה לנו ברור

שאם לא ע ו ל ו ת במעלות

ומרימות

י ו ר ד ו ת  מטה מטה

ואיתנו המציאות


ה ע ר פ ל שבהסתרה

לא מאפשר לעמוד במקום

רק ל ה ת ע ל ו ת


ובעומק נשגבותם המילים בתהילים

מכוונות אותנו לשירת המעלות :

שִׁיר, לַמַּעֲלוֹת:

אֶשָּׂא עֵינַי

אֶל-הֶהָרִים

מֵאַיִן

יָבֹא עֶזְרִי


חיבוק גדול

אהובות אמיצות


אנחנו כאן יחד

׳מחזיקות׳ זו לזו

המַּעֲלוֹת.

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page