top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

ל ה ע ל ו ת מעלה

אהובות

נכנסות אל השבת שלפנינו

שבסגולתה להעניק לנו

את המפתח

ל ה י ז כ ר ו ת

בעוצמת ה ר ו ח הפנימית שבנו

שיש בה ל ה נ י ף ולרוממם

ו ל ה ע ל ו ת

את כל הקיום שלנו

בכל נקודה ב ז מ ן

מ ע ל ה מ ע ל ה .


כל אחת מאיתנו

נושאת בפנימיותה

את המ פ ת ח ו ת

ל ה ע ל א ה

של המקורבים לה

מעלה מעלה .


כך נבראנו

כשהלבבות שלנו כולנו מחוברים

והמפתחות ל פ ת י ח ת הלב

גם הם מסורים לנו .


לנו לכל אח ת מאיתנו

נותר להתבונן ללב פנימה

ולעורר ה ה כ ר ה

במתת שניתנה רק ל ה

ל ה ע ל ו ת

את מי שנבחר

שיהיה בקרבתה

בעת הזו של חייה .


ל ה ע ל ו ת

במובן עמוק ופנימי יותר

מלעודד , לפרגן , לתמוך

שהם פלא בפני עצמם


ל ה ע ל ו ת

זו מנהיגות פנימית ר ו ח נ י ת

שמאפשרת

עם פתיחות לב ו א ה ב ה

לעורר ׳ולהדליק׳

את זיק הרצון הפנימי

את האמונה ואור השמחה

שבך . בי . בנו .


וה מ פ ת ח אל מימד

ה ר ו ח  שבנו

שמעלה מעלה מעלה

נתון בלב כל אחת ואחת מאיתנו


וּמִ֨י יִתֵּ֜ן כָּל־עַ֤ם יְהֹוָה֙ נְבִיאִ֔ים

כִּֽי־יִתֵּ֧ן יְהֹוָ֛ה

אֶת־רוּח֖וֹ עֲלֵיהֶֽם


מסמנות לעצמנו

בשבת שלפנינו

להתבונן על מ פ ת ח ו ת הלב

שניתנו בידנו

ל ה ע ל ו ת  מעלה

את אור ה ר ו ח הפנימית

של מי שסביבנו

כאן ועכשיו.


אנחנו י ו ד ע ו ת .


׳שכדי לעורר ולגלות

את טבעה האמיתי של הנשמה

וכדי להיות ב"רצוא" ועליה

צריך להוסיף  א ו ר  בנשמה׳


והנביעה . נביאה הפנימית

ל ה א י ר ולהעלות

נתונה בידנו

בחוכמת הלב שבידנו

השבת מבקשת אותנו

להיות מ ת נ ס ו ת

מעוררות ומאירות בה


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

לשבת מבורכת ומאירה לנו

מלאה ב ע ל י י ת אור בנשמה שבנו

*


"עלה למעלה עלה,

כי כוח עז לך.

יש לך כנפי רוח,

כנפי נשרים אבירים.

אל תכחש בן,

פן יכחשו לך.

דרוש אותם וימצא לך מיד״.


Comentarios


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page