top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

לשחרר שליטה

אהובות

׳את יכולה לישון קצת

אני אנהג כל הדרך ׳

עייפות שמורגשת

בכל איבר ומחשבה

שמזכה אותי

מפאת הגיל

ל ח י י ך אליה ואלי :

׳שכחת מה זה

להיות ערה כל ה ל י ל ה

עם תינוקת על הידיים ׳

אז האמת

הג ו ף  ז ו כ ר .


מחד לסבתא

לכאורה יש פחות כ ו ח ו ת

אבל מאידך בבירור הניסיון

וגבהות הדעת

מאפשרים ללוות כל המהלך

באיכות של מ ח ש ב ו ת

מודות על ה ז כ ו ת

לחוות קפיצת גדילה

מעבר לקושי

של כאן ועכשיו.


להרדם ליד הנהג

שמנהיג הדרך

הביתה

זו בבירור ה ת ג ל ו ת

׳גאולתית׳ של

מ ל כ ו ת .


לה פ ק י ד את הנשמה

והשליטה בתנועה חיינו

בידי שמיים והקרובים לנו

זה ה א ת ג ר  שלנו הנשים

בחיים בכלל ובמיוחד

בעת הזו של ההסתרה שבהסתרה


לחצר שלנו

מגיעים ׳זוגות זוגות ׳

ללימוד משותף ומלאכה

וזה עולה בשיח המתקדם

שברוב המיקרים

ה א ש ה  נ ו ה ג ת

ואם היא ליד הנהג

היא ׳מנהלת׳ בהערות הנסיעה


לכאורה רק

נ ה י ג ה

אך בבירור ניסתר בה

׳מפתח׳ להתבוננות

על הרצון ל ש ל י ט ה

ו ה ש ת ל ט נ ו ת   

שלנו הנשים בחיים


כבר שנים שאני זוכה להיות

בהתבוננות ו׳עבודה׳

דרך נ ה י ג ה / אי  נ ה י ג ה

על ה מ ש ת ל ט ת שבי

ועל היכולת ׳לשחרר שליטה ׳

וכל זאת בדרך ל ה מ ל כ ה

של ה מ ל כ ה שאני .


זה ׳עיקוף׳ של החיים

שנראה כזה צ ד ד י ולא שייך

שעם השנים התגלה

שהוא פתח ומפתח

אל מ ש ל ט סגור ומסוגר

הן זה לפחות ברור לנו :

שאין יכולת ודרך

ל ה ש ת ל ט

על השתלטנות שלנו


ואיך בכל זאת

ניתנה לנו האפשרות

׳ל ה ש ח י ל ׳

התבוננות ועבודה

עם עצמנו על עצמנו

בכל הנוגע

ל ש ת ל ט נ ו ת

שהיא תוצר גלותי

של עת הישרדותית

בה לא לא נותר  מ ק ו ם

להניח ׳כתר׳ מ ל כ ו ת

ובכלל ל ג ד ל

מ ל כ ה 👑


משתפת ׳ממסעותי ׳

שתחילת ה מ ל א כ ה

הייתה בהכרזה

שאני מבכרת להיות

׳מונהגת׳ בנסיעות

( במסגרת האפשר )

ואני לוקחת על עצמי

התחייבות ׳לא להוציא ה ג ה ׳

ולהעיר ללא הרף ,

למי שיושב ליד ההגה ,

לנהג ה מ נ ה י ג בדרך

גם אם זה אומר

׳הסתכנות ׳ שלא נגיע בזמן

או נטעה בדרך או ׳חלילה׳

לא נמצא חניה

( כי כבר לא ׳אצביע׳ על מקום פנוי

שראה לפני :) ).


נראה פ ש ו ט למדי

אבל זו , בהתחלה לפחות ,

׳ מלחמת עולם׳ פנימית

לנו הנשים

ברגעים ׳המתקשים׳ שהיו לי ו ה י ו

נעזרתי בתמונת מלכת אנגליה

יושבת ומנופפת בחלון

לא ׳מתעסקת׳ בדרך או בנהג

לא במסלול או בפקקים

מנופפת לשלום מחזיקה את

הראש איתן עם ה כ ת ר מלכות

ממעל ממש

ותמיד יש מי ׳שדואג׳

להוביל אותה בדרך

למלא את ייעודה .


ההתבוננות על ה ש ל י ט ה

הנשית יכולה להתחיל

בהתבוננות ועבודה

על ה מ ק ב י ל ה ׳המנהיגותית׳

על הכבישים של חיינו

שמסמנת לנו להתחיל לנסות

ולחוות התנסות

מפעימה בלמידה שלנו אותנו


אך בד בבד מ ס מ נ ת לנו

שזה רק מ ת ח י ל שם …

ה ג ו ף שלנו א ו צ ר בפנימיותו

את ל ב ההדרכה העמוקה

עבורנו ל ש ת ל ט נ ו ת

סותרת המלכות שבחיינו

ב ש ח ל ו ת  שלנו

הסגורות והמסוגרות

ש מ ל מ ד ו ת  אותנו

בשפת קוד אלוהית

וחוק בריאתי

ש ש ל י ט ה  ו י צ י ר ה

לא יכולים להמצא

באותו ׳מגרש משחקים׳


רק כשאת י ו צ ר ת

את לא מ ש ת ל ט ת

ואם את לא יוצרת

את בהכרח ש ת ל ט נ י ת

שהמלוכה נעדרת מחייה


טוב זה ס י מ ו ן דק

׳לעביות ׳ של ת ב ו נ ה

מניחה אותה ככה כמו שהיא

ביום חמישי שלנו

שהכיריים  ׳קוראות׳ לנו

להתחיל ׳ ל ה ש ת ל ט ׳

על החיים שלנו :)


במילים של יום יום

מתחילה להתבונן

על ה נ ה י ג ה / אי נהיגה בחיי

מתנסה בלתת ׳למנהיג. ה ׳ לנהוג

מבלי ל ה ת ע ר ב  ׳בנהיגה׳

ומתבוננת על

מקום ה י צ י ר ה בחיי

ככה פתוח ורחב

ומסמנת שבשנה הבאה

עלינו ל ט ו ב ה וברכה

זה ׳תחום׳ שמתחילה

ל ה ש ק י ע בו

ב י .

במלכות שלי .


חיבוק גדול

אהובות אמיצות


נודה לשיתופי ׳שליטה . נהיגה . יצירה ׳

שיהיה בם להאיר דרכנו מלאות ה ש ל י ט ה שלנו

*

ולתוהות

אם הצלחתי ל ה ר ד ם

בדרך בעצת בעלי ׳המנהיג׳

התשובה היא

בזה עוד ממש מ ת ק ש ה

אבל מתרגלת ׳הרפיה׳

ושחרור על

היום ׳הצלחתי׳ בקושי ׳חצי כוח׳

ההפגנה בכבישים והחסימות

ע ו ר ר ו אותי

אבל בהחלט זמן ׳התנומה׳ המועט

בהרפיה שהתאפשרה

ו׳העניק ׳ לי את נ ו ש א

למילים של היום :)

*

׳כיריים של חמישי ׳

׳זכיתי׳ שהבת האמצעית

׳תיגש׳ ותסמן

׳אל תביאי כלום הפעם

תהיי אורחת ׳עבדת׳ קשה השבוע ׳

ותאפשר נ פ ר ד ו ת בריאה

*

כאן בבית תמיד צוחקים

שאם מארחת או מתארחת

מגיעה עם ה ס י ר י ם

עוד ׳סמן׳ להתבונן דרכו

על ׳התחפושות׳ שמסתירות

הש ת ל ט נ ו ת  שלנו :)

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page