top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

לצאת לאור
אהובות

כ"ז בחשוון התשפ"ד

יוצאות מהשבת . מוציאות שבת .

איך שלא נכנה את התנועה החדה

שאנו חוות בנפש מידי שבוע .

ה י צ י א ה מהשבת הזו

לשבוע שלפנינו

הפגישה את כולנו

עם כאב . חד .

שכיווץ בהבזק מהיר

את כל החלקים שבנו

שהנחנו להם לנוח מהנחות ,

את כל שהעזנו בנחת להרפות

אנחנו חוות כולנו

כאחת

הנשים , האמהות , הילדות .


חוות בעוצמה

את ההחשכה שבהסתרה של ההסתרה

מרגיש כמו לצאת מהשבת

ל׳הפסקת חשמל ׳

לא רואה .

פוגשת בעיקר

את האין מבעד לעין .


׳לא רואה ממטר׳

ואפילו לא עולה בנו לברר

׳ זה רק אצלנו׳

זה הפסקה כללית׳

זה כל כך נוכח

שפחות חשוב מה מקור ירידת ה מ ת ח .


שפת פנים אחת בהירה

נגישה לנו תמיד

בלב כל ההחשכה .


אנו יודעות

שכשהאור כובה בהפתעה

ואנו פוקחות העיניים ,

והכל סביב חשוך

אם אנחנו מסכימות מבפנים

לא ל ה ב ה ל

מסכימות לשהות באפילה

כן .

אט אט העיניים מתחילות

ל ר א ו ת מבעד לחושך

ואנו עדות לברכה לא מובנת מאליה

שהעיניים הפנימיות שלנו

י ו ד ע ו ת לראות בכל מצב!

ובנוהל ׳הפסקת חשמל ׳ ממושכת

מדליקות נר . לנשמה .


שפת פנים מבורכת

שנותרת מיותמת

כשאור ה מ ס ך

ממסך את האפלה

ומסתיר מאיתנו

את הגילוי

הנסתר

של אותו אור גנוז

שנשמר בעבורנו

בדיוק לעיתות כאלו

שאנחנו יוצאות מהשבת .

מוציאות את השבת .

ופוגשות חושך בלב

שאור המסך

לעולם לא יוכל באמת

להאיר עבורנו .


זו בחירה לא פשוטה

להסכים לשהות ב א פ י ל ה

הרחק מהמסך

בחירה

א מ י צ ה

לא נוחה

אבל

אנו יודעות

שהיא נ כ ו נ ה

לשלום שבנומסמנת לנו

שכשנרגיש

שהבחירה מתאפשרת לנו

שנתחזק בהכרה

שמוסתרת שם עבורנו

להבת חיות

שרק איתה נוכל

ל צ א ת ל א ו ר

לפגוש באמת

את הגודל של השבוע שלפנינו .


חיבוק גדול

אהובות אמיצות


ולשאלת

ה ה ח מ צ ה :)

של הבצק


הגיע אליי ספר נפלא

׳ההנאה שבהחמצה:

אמנות האיפוק בעידן ההגזמה.׳

זה כבר למילים של הימים שעוד לפנינו …


לעניין הבצק

מתחבר עם שאלות השמן הקודמות

בצק הפלא כנראה בגלל שאין בו שמן בשלבי ההתפחה

במקרר יכול להחזיק עד 5 ימים לערך

בדרך כלל אחרי היום השני/שלישי

משתמשת בו בעיקר ללחמי מחבת

אדווח מחר

נשארו לי ׳שאריות׳ בצק ׳ מאמצע השבוע בשקית במקרר

נראה איך הן מתעוררות

להיות

׳השאריות של החיים ׳ של מ ח ר .עכשיו באמת

לילה טוב אהובות

ושקט .בנפש פנימה .

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page