top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

להתחדש כמותה

א׳ בטבת התשפ׳ד

אהובות

ראש חודש טבת מבורך ומאיר

אורות הנרות בחלונות הבוהקים

מלחות הגשמים

מבשרים לנו ;

חג הנשים היום .

לומדות לחגוג בחשיכה

עם האורות שבנסתר .

באופן ׳רשמי׳ אנחנו ב ח ו ר ף

תמו ימי ההשלה והנדידה

והחלו בגלוי הנסתר

ימי ההתכנסות הפנימיים


כל החלקים שבנו

מעל האדמה הנשית שלנו

ח ש ו פ י ם

ומתחת עמוק פנימה

קרוב למקור

בעלטה

השורשים מעמיקים אחיזתם

מגדילים את מרחב

ה ו ו י ת נ ו הערה .


בעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

כשהאור והחושך תוהים ובוהים

היום .

נולד ה ס ד ר . המבהיר .

היום .

מוכרזת ומסומנת עבורנו לעולמי עולמים

שפת ה ע ר ו ת הפנימית

בזמן שכל הקיום הגלוי בתרדמת ;

ככל שהחושך בחוץ

סמיך ומכביד

בו בעת בנו מואר

הויהי האור

הפנימי שבנו

שהוא צהר הזהר

של ההתחדשות

בעולם .


הנס הזה

שקורה בכל אחת מאיתנו

ומתחדש בנו בכל חודש מחדש

הוא סוד הקיום

שעליו מושתתים

כל בתי ישראל

שעליו מתפללים ומודים

בברכת הלבנה ;

ושעֲתִידִים לְהִתְחַדֵּשׁ כְּמותָהּ.


בחורף שבנו ,

זה שאנו פוגשות כשנרות החג כובים

ואדי החום מתעבים בחלונות ליבנו

והטיפות שזולגות מרצדות לנו

ופוקחות פתח

לזכרון עולמים הטבוע בנו

שלוחש במסתרים ;

זו העת בה

מוקפאים כוחותינו

ומועמקים שורשינו

ופנסי הערפל מאותתים

ומסמנים עבורנו את

נתיב ה פ ר י צ ה

העתיד לבוא .


האור של העתיד לבוא

גנוז

בכל אחת מאיתנו .

ואת הברכה הזו

שניתנה לנו

אנו ח ו ג ג ו ת היום .

בחג הנשים .


במילים של יום יום

את מחר ח ו ג ג ת

כן .

מארגנת לך ח ג י ג ה

קטנה . גדולה . לבחירתך

כזו שתזכיר בהסתרה

את האור הפנימי שבך .


מהבוקר עד לשקיעה

יש לך די זמן

לבחור לך צ ו ה ר

לחדול בו ממלאכה

לשים לך שירים שאת אוהבת

לטבח מאכלים

לאפות מאפים

שמשמחים א ו ת ך

כאלו שאת יודעת

שמקרבים אותך לעצמך .

לצאת לטבע

לנשום שמיים .


אנו מניחות מחר אבן ציון

ל פ ר י ח ה הפנימית שבנו

בלב ליבה של ה ח ר י פ ה .

נקודת ה צ י ו ן

לכל החורף שלפנינו

לעורר לה

פתח בגוף שת מ י ד

זוכר .


שתפו אותנו בפלאי היום שלכן

אמן שאת המילים תפגושנה בבוקר


חיבוק לליל מנוחה

אהובות אמיצות

*ואני בזכות גדולה

ביום הזה ממש

חוגגת ה ו ל ד ת

י ל ד ת י לפני כו׳ שנים

בא׳ בטבת

אור גדול

של נשמה נדירה לעולם

ומתפעלת מכמה

שה ג ו ף ז ו כ ר

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page