top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

להניע האויר ה׳

אהובות

יוצאות אל השבוע

רגע לפני ש׳נכנסות׳ אל החג

בתוך ׳רצף׳ הימים

בין החול. המועד. החג. קודש

שיש בם ל א מ ן אותנו בפנימיות

להסכים לחוות

את טיבה וטובה של

הק י ר ב ה המשפחתית

המתמשכת לאורך זמן


ומרגיש שהמתת הגדולה ביותר

שאנו יכולות ל ת ת לעצמנו

כשאנו מ ו ק פ ו ת בטוב

שאנו זוכות לחוש

או שאנו ׳חסומות׳ מלהרגיש

רגע לפני שהתנועה הרציפה

׳נכלאת׳ בנו וכולאת

אותנו בתוכה


היא ל ה נ י ע את ׳האוויר ה׳׳

המקיף אותנו

על ידי  פ י ר ג ו ן

בנכונות פנימית

להגיד מילה טובה

להביע הערכה

לתת מחמאה


כל כך הרבה ט י ר ח ה

סובבת אותנו בימים אלו

וה פ י ר ג ו ן

יש בו את היכולת ברגע

ל ר א ו ת את האחר.ת

לתת ק ד י מ ו ת

לשמחה שלהם על פני זו שלנו .


זו מתת מבורכת

שמאפשרת לנו ל ה ז י ן

בכוח ואור חיובי את

מי שמסביבנו

להדד שהוא ר א ו י

ואני שמות ה ל ב אליו


והפלא הוא ש ה פ י ר ג ו ן

גם במרחק של זמן

יש בו לשמח

ולייצר אוירה׳ חיובית

משוחררת ממתחים

כזו שמנקה את התודעה

מהכתמה

של רגשות מכבידים .


וזו עת נפלאה

לפרגן למי שהיה איתנו ב׳סדר׳

אירח או התארח

כמה היה נעים ומשמח יחד

וכך כל אחד מהימים

מלאי המפגשים

כל כך הרבה מ י ל י ם טובות

מחכות להיות נ א מ ר ו ת

בעולמנו שלנו .


הרבה הרחבה  והרווחה

הן אוצרות בתוכן עבורנו

ועבור בתים רבים

שיש ביכולתנו בפשטות רבה

לרומם , להאיר ולהאדיר


הודעת טקסט מרגשת

הקלטה , תמונה , שיחה

של מילה טובה

יש בם להאיר

את המציאות של כולנו


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

אמן שנרבה  לפרגן ולהתפרגן יחד


*

לעתים קרובות מידי

אנו ממעיטים בערך המגע

החיוך,המילה הטובה,

האוזן הקשבת, המחמאה הכנה."

ליאו בוסקאליה

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page