top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

לא ש ל י

אהובות

נכנסות אל השבת שלפניו

שיש בה היכולת

לאפשר לנו ל ש מ ו ט

את המילה

ש ל י


בעוז וברכות להתבונן

ולהודות על הזכות

ל ר א ו ת

שכל שיש לי בחיי

הוא לא שלי

לא שייך לי .


הפקידו בידי למשמר

את החיים, הפרנסה , הבריאות

האדמה , הזוגיות , הילדים , העבודה …

הכל .

הכל מ ת נ ה משמיים .


נאמר לנו בבירור

כִּי־לִ֖י הָאָ֑רֶץ

מיידעים אותנו בזכות

כִּי־לִ֤י בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙


הכרה מלאה ב ש ק ט

נכנסת לחיינו

ברגע שזה ב ר ו ר  לי

שדבר הוא לא שלי

נכנסת גם השלווה הגדולה

שלא יכולים ל ק ח ת

ממני דבר


הכל ש מ ו ר ומוגן

בהשגחה אלוהית

שכשחוסה תחת כנפיה

באמונה שלמה

זוכה ל ב ר כ ה

ולרווחה גדולה .


בשבת שלפנינו

אנו זוכות לחוש בחוש

את עוצמת ה ש מ י ט ה

את היכולת לפתוח את ה י ד י י ם

ולשחרר א ח י ז ו ת

ולזכות לחרות עולם .


ונאמר לנו

רק לנו

י ש  ל ך  ע ל   מ י

ל ס מ ו ך .


אמן שנזכה בשבת הזו

רק להרים את הידיים

למעלה למעלה

ולהפנות את המבט

לתכלת שממעל

ולומר ב ק ו ל

משחרר

ה כ ל  ש ל ך


ת ו ד ה !


מרגיש הקלה גדולה

כי גם ׳הצרות׳ לא שלנו

וה׳חסרונות׳ לא שלנו

בדיוק כמו

ש׳החוזקות׳ וה׳איכויות׳

הם לא ש ל נ ו


אנו מ ק ב ל ו ת

אותם ב ז כ ו ת גדולה

לגדול , לצמוח

לנכוח

להביא את הברכה שלנו

לעולם באמצעותם .


אמן שנזכה

ל ש מ ו ט

ולהתהדר במלכות

של ח ר ו ת


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

הודיה גדולה עליכן

זכות גדולה

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page