top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

דרור ל נ ו ע

אהובות

מרגיש ש ז ר ק ו ר י ם

עוצמתיים

׳קיבלו׳ את פנינו

לאחר המעבר

׳בתעלת הלידה׳

כל אחת

ביציאת המצרים שלה


ימי העומר נספרים ממעל

החיטה בשדות גם היא

מרקינה את ראשה

מאפשרת לרוח ׳הממללה׳

להפיח חיות

בפנימיות הגוף

׳מוכה ה ס נ ו ו ר י ם ׳


הגוף נחווה בנו

כמו מ מ צ מ ץ

מנסה לווסת את מידת ה א ו ר

במעברים החדים

שנרשמו בו

שואה . יום זכרון . עצמאות .

וברצון הפנימי הכמוס בו

לחיות ולחוות ב מ ל א ו ת

א ב י ב .


ניכר בנו

כמו ב ל י ד ה ולאחריה

ה מ א מ ץ להרפות

שמבקש ק ש י ב ו ת

והסכמה לתור בפנימיות

אחר ת נ ו ע ה

שנאצרה . נעצרה בנו

ולתת לה ד ר ו ר

בשמחה וחיבור.


במילים של יום יום

זה לא בשאלה

זו בהחלט  ח ו ב ה

שלנו בעת הזו

ל ה ת נ ו ע ע


פשוט .

אחת לשעה במשך היום

מסמנת לי מעל טעם ודעת

ל נ ו ע

זה יכול להיות רק

תנועת ידיים

כשמול המחשב

תנועת אגן מול הכיור

תנועת ברכיים מול הכביסה

תנועת קרסוליים מול הארון

תנועת כתפיים רגע לפני שמניעה הרכב

הבנו


ת נ ו ע ו ת מעגליות

זורמות , חדות , שקטות , סוערות

מה ש י ב ח ר

להשתחרר מאיתנו


אנחנו

נפנה מ ק ו ם ל ת נ ו ע ה

בתודעת היום יום שלנו

והיא כבר תתגלה בנו

בדרכה שלה


נוקסם לגלות

ת נ ו ע ה קטנה פה ושם

יהיה בה ל ח ו ל ל בנו

שינוי גדול .


ע ל י נ ו

רק ה ס י מ ו ן

ו ה ז כ ר ו ן


ובבירור

זכינו  ב׳אימוני זכרון׳ מהמעולים

והמשובחים ביותר ✨חיבוק גדול

אהובות אמיצות

להמשך יום מעורר ת נ ו ע ה

שאך מכוונת להיטיב עמנו


*

בכרם

ת נ ו ע ת ׳הקנוקנות׳

מלמדת אותנו

א ח י ז ה בגמישות

שמאפשרת הרפיה

לתנועה המבורכת

עם ה ר ו ח שבנו
Commentaires


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page