top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

כִּי בָנוּ בָחַרְתָּ

אהובות

ראיית הלבנה בשמיים

הולכת וגדלה

יש מהמקובלים

שמקבילים את התחדשותה

להתחדשותנו

ומסמנים שהאור שבה ובנו

מתייצב בימים אלו

מעבר לרגישות הפגיעה

של ההתחלה החדשה

והיא פ נ ו י ה

להיות מ ב ו ר כ ת

בקידוש הלבנה .


אמן שנזכור לשאת

בלילות החשוכים

המבט לשמיים למעלה

ונזכה ל א ס ו ף

את סגולת האור המתעלה

בלבנה שבנו

לימינו וליבנו שלנו


הימים שנבחר לנו

לעבור דרכם

מעלים להכרה

סיפור שזכה להיות ׳מסופר׳

בביתנו לא פעם

חשה שזו העת

שנכון לנו להתוודע אליו -


וכך הוא מ ס ו פ ר :

בשלבים המתקדמים

ב׳מסלול׳ של יחידות נבחרות

מסומן מסלול

שההגעה לנקודת ׳הסיום׳ שלו

מצריכה מ א מ ץ עילאי

גופני ונפשי

והקושי הגדול הוא

אי ההוודאות

והלא נודע

וקו הסיום ה ע ל ו ם .


ובו ברגע שמגיעים אל

נקודת ה ס י ו ם

ומסירים כל ׳המשקלים׳

מ ה ג ו ף  והנשמה

ומתכוננים ל מ נ ו ח ה

והרפיה שלמה

שמורגשת כ ו ו ד א ו ת

שאליה יחלו כל כך


נערכת ה ק פ צ ה

שבה מסמנים

פ ס ג ה חדשה

של אי וודאות

וכולם מתבקשים

להתחבר ל׳מנשאים הכבדים׳

ולחזור ל ת נ ו ע ה


ושם

הרוב ׳נופלים׳

ומבקשים לפרוש

והמעטים ה מ ו ב ח ר י ם

שמתגברים על ה כ ש ל

התודעתי של ס י ו ם שלב

שאליו מוצמדת

ההתכוונות והכוונה

להפסקה , מנוחה

הרפיה ו ו ד א ו ת


ומסכימים להחיל בתוכם

האפשרות הכמוסה

ב ל א  נ ו ד ע  שלפניהם

וזוכים להחשף ל ה כ ר ה

פנימית ועמוקה

שמאפשרת ל ב ט ו ח

ולהאמין ב א פ ש ר   

שמעבר ל ׳ס ו ף׳

כל הכוחות כולם


ושם מ ת ג ל ה  פתח

למקור חיות ותעצומות

של ה ת ח ל ה

חדשה


וכן , הם ז ו כ י ם

לגלות שהיכולת

להתניע מ ח ד ש

בנקודה בזמן

כשכבר נדמה

שתם ונשלם

והגענו אל המנוחה והנחלה

זיכתה אותם

במתת ל ח י י ם

ל ש א ת את הלא נודע

ולחזק האמונה

בעצמם ובדרך


ובדרך כלל ׳במסלול׳

המשאיות איסוף מחכות

בקצה העליה הקטנה

אחרי כמה מאות מטרים בלבד

לשאת את ה מ ע ז י ם

לנ ח ל ה בלי המיצרים

בתודעתם

שאם אלו שפרשו

רק היו ׳יודעים׳ מראש

שהמאמץ החדש הנדרש

הוא ׳ק צ ר ׳

היו מוצאים בם הכוחות

להמשיך הלאה

אך ה ל א נודע

׳ביטל׳ בם ה נ ב ח ר ו ת

ולא העצים אותה בם .


במילים של יום יום

אנחנו כולנו

בעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

גם מבלי לבקש ל ה ת ק ב ל

נבחרנו להיות

חלק מ נ ב ח ר ת

מ ו ב ח ר ת


ו א נ ו מוצאות עצמנו

׳במסלול׳ מ ג ב ש

במסע שלא ב ח ר נ ו

כלל לצאת אליו

וקווי ׳הסיום׳ נ מ ת ח י ם

מתחת לרגלינו

מיום ליום , משבוע לשבוע

ומחודש לחודש


ומבהירים לנו

את  ה נ ב ח ר ו ת שלנו

ש ח ת ו מ ה בנו

מיום לידתנו כעם במדבר

כשסבבנו בארץ לא זרועה

וזכינו ל ק ש ר עילאי

של ח ס ד הדדי

וקשר של בטחון ו א ה ב ה

כעם נ ב ח ר


אנו חייבות לזכור

ברגעים של ׳עייפות׳ מהלא נודע

והמתח המצטבר מהאי וודאות

ב מ ס ע שלפנינו

שאנחנו קיבלנו  כנשים

הזכות ל ח ו ו ת בגופנו מידי חודש

במקביל ל׳מסלול׳ ה ל ב נ ה  בשמים

את היכולת לחוות ב א מ ו נ ה

בכל ס י ו ם של מהלך בנגלה

את עוררות ה ה ת ח ל ה בנסתר

מבעד ומעבר לכל ׳מסלולי החיים ׳


ונטוע בנו מ ל י ד ה

ה ב ט ח ו ן בהתחדשות והטבה

והיכולת להלך בערפל ואי הוודאות

של ה ב ר י א ה

כבנות ב י ת

ב ב י ת

שאנו .


וזו העת ל ה ב י א

את ה מ נ ה י ג ו ת הפנימית שלנו

למציאות חיינו כולנו

במחשבה , בשפה , בהתבוננות

במעשה ובעיקר

ב א ה ב ה .


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

אמן שאת המילים תפגושנה בבוקר שלכן

*

אמן

שבימים שלפנינו

נזכור לשאת

בלילות החשוכים

המבט לשמיים למעלה

ונזכה דרכו ל א ס ו ף

את סגולת האור המתעלה

בלבנה שבנו

לימינו וליבנו שלנו

כולנו

אמן

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page