top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

כי ס ע ר ת עלי

אהובות

יוצאות אל השבוע האחרון

ב א ד ר המעובר

ש ב ו ע שמשיק בין קצה החורף שבנו

לתחילת עוררות האביב שבנו


תוספת ׳האדר׳ לה זכינו

איפשרה להעמיק

הנוכחות בפנימיות

שהדיה לא תמיד היו

׳פשוטים׳ לנו .


אנו כמו מונחות על ה מ ס ל ו ל

רגע לפני הישורת האחרונה

בה מ ו ע ב ר ת התנועה שבנו

מהתכנסות פנימה - ל מ ט ה

ליציאה החוצה - ל מ ע ל ה


בדומה למרוץ ׳שליחים׳ פנימי

זו העת בה הדריכות

המתונה בשיאה

רגע לפני העברת ׳שרביט המלכות׳

במעבר הנפקח אל ׳החצר הפנימית ׳

של חיינו .


החום שבחוץ

שמעלה ׳האוויר ׳ מעלה

פוגש  את קצה

׳הקרירות׳ שבפנים

שמורידה אותו למטה


חשוב שנכיר ונדע

שכך מתחוללות

ס ע ר ו ת במזג האוויר

כמו במצב ה ר ו ח שבנו


אז השבוע שלפנינו

שכבר ביציאה אליו

הוא מפגיש אותנו

עם ׳סערות׳ רבות בחוץ

כראי ׳לסערות׳ שניבנות בנו


בהקבלה לתנועה

המחזורית הנשית שלנו

אלו ימי החורף שלפני ׳הביוץ׳

לפני בוא האביב הפנימי שבנו .


מסמנת לנו שפה מיטיבה

לנו להתבוננות ותזכורת -

בזמן ׳סערה׳ ריגשית

זה הזמן ׳לרדת מהצמרת׳

להניח לראש ולמחשבות

לרדת לאזור העוצמה שלנו

לגזע . שורשים שבנו

הרחם . האגן .

לתת לרוח ׳ל ה נ ש י ם ׳ אותנו

בהחלט יהיה נכון לנו

לה ת ק ר ק ע

להתמקד בנשימות

בהוצאה והכנסה

של הבטן עם כל נשימה


ולתזכר אותנו

אנחנו יותר מהרגש שעכשיו חולף אותנו


ורגש הוא כמו סערה -

נוטה ׳לטלטל׳ הצמרות

ונכון ובטוח מבחינתנו

׳לרדת מהצמרת ׳ מהמחשבות בראש

למקום ב ט ו ח

קרוב יותר לגזע ולשורש שלנו .

נרתום את מ ש ב ה ר ו ח העז

להסדיר הנשימות שלנו


הרגש כמו הסערה מגיע והולך

׳נרד׳  מהראש

נסכים ל ה ת כ ו פ ף

ניתן  ׳לגל׳ לעבור מעלינו

ונחזור ל ה ת ר ו מ ם מחדש .


בשבוע הזה

חשוב שנאמץ

את שפת ההודיה וההודאה על האמת

כשהסערה עוברת

לסמן לעצמנו בתודה

׳אני יודעת לעבור סערות

כשהיא תגיע אדע מה לעשות ׳


ובואו

אנחנו לא הולכות ׳לחפש׳ סערות

:)

מי מאיתנו שכבר ׳השאירה׳ החורף

מאחוריה ו ע ר ה לאביב שבה

קחי את כל הרוח הטובה

ותזכרי ל ע ו ף ✨


שבועות מרתקים

של תחילת ס ד ר י ם

וניקיונות פנימיים לפנינו

אנחנו זקוקות למשב רוח טובה

ש ה ס ע ר ה  כנראה

׳נשלחה ׳ לעורר אותה בנו .


חיבוק

אהובות אמיצות

אמן שאת המילים תפגושנה בבוקר שלכן


*

׳חילוף׳ השעון

בהחלט ניכר במוצאי השבת

נהייה מ ו ק ד ם מידי

מ א ו ח ר:)


ליל מנוחה אהובות


׳מהצמרת׳ שבנו


Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page