top of page

 . מילים . 

בשפת המראות   

מבית מדרש אשה 

יש מפגשים ביום

יש מפגשים ביום , שקורים .קוראים . בין המילים . המראות .הריחות . נוכחות נסתרת מוחזקת בהם . ברווח . הרווח שבו מוטמן הרווח . האמיתי . כשבטיולי הטבע עם הנכד. ים . בני השנתיים . נשמע קול בהיר " סבתא בואי תראי . תצלמי .. " ולאחריו עת העין לוכדת המראה על המסך " ואהוו סבתא ....זה? זה? והאצבע מורה ... " והנשימה נפקחת . מאירה הרווחים שמאפשרים הפריחה והצמיחה שמתתמרת מעלה מעלה ..

המשך יום מלא ברווחים לנו

#הרוחשמבעדלחור


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page