top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

יציאה פ נ י מ ה

אהובות

יום שכולו

יציאות פ נ י מ ה

זו ממש ׳אמנות החיים׳

ללמוד לאפשר לנו

ל ה ר פ ו ת בלב

עשייה מאומצת .


בצעירות זוכרת

שלא ׳הברקתי׳ בזה

בלשון המעטה

יום לפני מבחן

לעולם לא יכולתי לצאת

לראות סרט עם כולם

משהו בי חש ׳מחויב׳

להחזיק ר י כ ו ז .


עם השנים והניסיון

למדתי את  פלאי

ס ג ו ל ת ׳ההפוגה׳

שיש בה לכוון

לדייק ולהטעין

את כל העשייה .


אז אנחנו כולנו

על צומת ׳הישורת האחרונה׳

בה השבת והחג חוברים

וכל קול שלוחש לנו ל צ א ת

נתקל בהד מועשר של קולות:

׳אין לך זמן לבזבז׳ ,

׳ את מתפזרת׳

׳מה שייך טבע׳


מכירה אותם כבר

את ה מ ר ג ל י ם

שמבקשים רגילות

כל תנועה מחוץ למוכר

מקפיצה אותם בחשש

מתובנתים  ל ה ר ג ל

ולומדת לחייך

׳לחבק׳ ולהרגיע

ו ל צ א ת .


אז זו בהחלט מיומנות

של נ י ס י ו ן חיים

וכל אחת מאיתנו

׳בקטנה׳ שלה

אמן ותזכה

ל ה ע ז  ׳לצאת מגדרה׳


הרבה׳כוחות׳

גנוזים שם עבורנו

במרחבי ׳הלא הכרחי׳

שמטעינים  אותנו בם

כשאנו מסכימות להענות

בלב ההכנות ל פ ס ח

לקריאת ה א ב י ב

׳לכי לך׳ - לכי אלייך


ה א מ ת היא

שבם ממתינה לנו

ה ח ר ו ת שבנו

למפגש ׳מציץ מן החרכים ׳

לפני ׳ההופעה׳ הגדולה

בליל הסדר

המואר בשנה שלנו .


אז איך נראת

י צ י א ה מגדרנו

בימי עשייה רוחשת

ומלאת ׳פרטים ׳

שאוספת את כל הריכוז

שלנו אליה

י צ י א ה

שדרכה אנו  זוכות

להעמיק ׳החיבור׳

עם הפנימיות שלנו

כ ש מ ש ח ר ר ו ת

שליטה ומחזקות

ה א מ ו נ ה .


מרגיש לי

שאנו בטבעיות

מכירות ונעות

מ ע ב ר לגדר שלנו

רק פחות

מגדירות אותה לעצמנו

כעת ׳הטענות׳ ה כ ר ח י ת

ומרבות ׳להעמיס׳ עליה

רגשי אשם ושפה פנימית

שמפקפקת ברצינות שבנו

בר י כ ו ז וביעילות

של מעשינו  .


העת הזו של ההסתרה שבהסתרה

מ ח י י ב ת אותנו

לה ג מ י ש  התנועה שבנו

על בסיס שעתי יומי

פנימה . החוצה

ריכוז . פיזור .

מיקוד . הרחבה

שליטה . הרפיה


זו ת נ ו ע ה

שיש בה לאפשר לנו

לשחרר לחצים

להרפות ללא נודע

לנכוח באי של אפשר

לחזק האמונהאתן וודאי ת ע ש י ר ו אותנו

׳ביציאות׳ מלאות העוז

היומיומיות שכבר אתן אחריהן

או מתוכננות לפניכן :)


מצרפת באלו ׳ששיתפו׳ אותי בם:


י ו צ א ת להתחדש בבגדים תחתונים

יוצאת לראות הקציר בשדות

יוצאת להתפטר מהעבודה

יוצאת לקנות בד ריפוד לחדש כורסאות

יוצאת לחתונה בחווה רחוקה

יוצאת להופעה

יוצאת לסיבוב הליכה

יוצאת ל ה נ ק ה עם קפה מפנק במרפסת

יוצאת להתנדב בעזרה לאלמנות

יוצאת לקנות כיסוי ראש חדש

יוצאת לדייט יום הולדת 🎈


בכל ה י צ י א ו ת האלו

אנו משאירות ׳בתים על גלגלים׳

שבבירור י ח כ ו  לנו

ויקבלו את פנינו כשנחזור

אמן ב ח י ו ך

וילחשו לנו ׳

את נראת שהיה לך ממש טוב  ׳


חיבוק

אהובות אמיצות

*

מחייכת לכל ה ק ו ל ו ת שעולים בי :

׳את ׳לא הגיונית ׳

מה עכשיו ׳השידול׳ הזה ל צ א ת

לאן הוא שייך ׳


לפנימיות ה ל ב שלנו

בבירור ✨Comentários


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page