top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

טוב לה ו ד ו ת

אהובות

נכנסות באהבה לשבת

שבסגולתה להאיר בנו

את ברכת ה ה ו ד י ה בחיינו


אִם עַל תּוֹדָה יַקְרִיבֶנּוּ


אמירת ה ת ו ד ה

היא אך תהודה של תודעה

קרובה אצל עצמה

ומבורכת בעצמותה  .


אמירת ה ת ו ד ה

עצמה

היא ׳עושה טוב׳ ללב

ואף יותר מכך

עושה ט ו ב בלב

קצב הלב מוסדר


מופלא ומפעים

שבעבודה עם ׳תהודת לב׳

מרבים להשתמש

בהכרת תודה

ככלי לרגיעה

והפיכת קצב הלב

לאחיד ומוסדר יותר

המאפשר קבלת החלטות טובה

והתמודדות מיטיבה

עם מצבי ד ח ק

ומציאות לא צפויה .


בֹּאוּ שְׁעָרָיו בְּתוֹדָה


ה ת ו ד ה עצמה

פותחת את שערי הלב .


היא מתת חיים

שמושאלת לנו

כ׳מקפצה ׳ מרוממת

לעבור את

את חסמי צללי העת והזמן .


מסמנת לנו

ללמוד ל ה ש ת מ ש

ב ת ו ד ה

לא רק כהכרת הטוב

אלא להיפתח למימד

הניסי שבה

כשמרגישות חסומות

כשהנשמה לכודה ׳בסרט׳

שלא טוב לנו

כשלא ברורה הדרך

כשהכיוון מעורפל

כשהמצוקה נוכחת

ה ת ו ד ה

נמצאת שם עבורנו

שנזכה דרכה

להשקיט את ליבנו

ולתת ל מ ק ו ר

להשפיע את אורו

וטובו עלינו


לומדות

ל פ ת ו ח  ה ש ע ר י ם

שבמציאות חיינו

ב ת ו ד ה .


העולם נחלק

לאלו

שמחנכים אותם לומר

תודה כהכרת הטוב

על מה ש כ ב ר קיבלו

ולאלו

שמעבר להכרת הטוב

על שניתן להם

יודעים לומר ת ו ד ה

על מה שכעת נ ע ו ל בפניהם

ושעוד י פ ת ח

ו י י נ ת ן להם ב ת ו ד ה

ב א ה ב ה .


׳ה א ל ו׳  הללו

יודעי הניסים והנפלאות

זה אנו ה י ה ו ד י ם

שהמהות שלנו

חתומה בשמנו

ב ה ו ד י ה

שנגלתה עבורנו

דרך פ ת י ח ת שערי מרום

ב ת ו ד ה .


הַפַּעַם

אוֹדֶה אֶת ה'


עולה בי לשתף אותנו

ששתי לידות נ י ס י ו ת

ומפעימות בפילאיותן

קרו בימי ההסתרה שבהסתרה

לשתי אמהות אמיצות ונחושות

ששערי ריחמיהן נ פ ת ח ו

ב ת ו ד ה

ובפלא קראו  לילדיהם

אודיה הבן והודיה הבת

אמן שתשתפנה אותנו בתמונות

המאירות מלאות ה ת ו ד ה

של אוצרות חייהן

שנולדו להביא אור גדול

בעת הזו . ב ת ו ד ה .


חיבוק

אהובות אמיצות

לשבת מבורכת ומאירה

מלאת הודיה


בֹּ֤אוּ שְׁעָרָ֨יו ׀ בְּתוֹדָ֗ה


*


‘היה הרב שטינמן אומר

"מודה אני לפניך

על כל החסד אשר עשית עימדי

ואשר אתה עתיד לעשות עימי"

והשאלה הגדולה

זה שאני מודה על מה שעשית עימדי זה ברור.אבל למה כל כך ברור לך

שהקב"ה עתיד לעשות איתך עוד חסדים?

אלא ממשיך הרב שטינמן:

אם אמרת תודה,

בודאי ובודאי

שהקב"ה יוסיף לך חסדים וטובות.׳
המאפשר  אנו משתמשים רבות בהכרת תודה ככלי לרגיעה והפיכת קצב הלב לאחיד ומוסדר יותר המאפשר קבלת החלטות טובה יותר והתמודדות מיטבית עם מצבי לחץ ואירועים בלתי צפויים.


בכל פעם שאנו מוקירים תודה קיימת השפעה מידית על גופנו ועל פעילות הלב שלנו. שימו לב בכל פעם שאתם מוקירים תודה כיצד גופכם נרגע מעט, קצב הלב נהייה סדיר יותר ובכלל התחושה הכללית נהיית טובה יותר. אמירת התודה משפיעה על תופעות פיזיולוגיות בגופינו שאנו כלל לא מודעים להן.ברגע שאנו מוקירים תודה אנו מעבירים מסר למערכת העצבית הפרה- סימפתטית שלנו, זו האחראית על הרגיעה והחזרת הגוף לשגרה, זו האחראית על חידוש התאים בגוף, להיכנס לפעולה, ולהביא את הגוף למצב טוב ורגוע יותר.

מחשבות חיוביות כנות כגון הכרת תודה מעודדות את מערכת העצבים להיכנס לפעולה בעוד שמחשבות שליליות גורמות לפעולה הפוכה כלומר לדיכוי פעילות המערכת.

*


היה הרב שטינמן אומר

"מודה אני לפניך

על כל החסד אשר עשית עימדי

ואשר אתה עתיד לעשות עימי"

והשאלה הגדולה

זה שאני מודה על מה שעשית עימדי זה ברור.אבל למה כל כך ברור לך

שהקב"ה עתיד לעשות איתך עוד חסדים?

אלא ממשיך הרב שטינמן:

אם אמרת תודה,

בודאי ובודאי

שהקב"ה יוסיף לך חסדים וטובות.

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page