top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

חָיוֹת הֵנָּה

אהובות

זוכה לקבל את השבת

במחלקת יולדות בעיר הגדולה

במחיצת נשים מופלאות

ונשמות חדשות

שזכו לפני רגע

לח ו ו ת  ב ר י א ה


כִּי חָיוֹת הֵנָּה


חיה . חוה . חווה .


נגעה בן . בנו . היכולת

כ׳חיויא׳ ׳לטעום׳

דרך אדמת הארץ

את הח י י ם  לפרטי גווניהם


חיה . חוה . חווה .


היכולת לגעת

במקור יצירתם של כל החיים

ולעצבם בחרות עולמים .


בשבת שלפנינו

משורטטת מפת השבר והמשביר

של מציאות חיינו

ה נ ש י ם  מ נ ה י ג ו ת בנסתר

את פנימיות ה ח י ו ת בעולם

מתוך ה ה צ ר ה

על המשבר

בעוז ואומץ

יולדות מתוכן

מעבר להכתבות  ולמוסכמות

מציאות חדשה .


פלא גדול הוענק לנו

בנבואת אימותינו

לסמן ולהאיר לנו

בחוכמת ה ל ב שבידנו

לחוות את ה ל י ד ה הנסתרת

בכל ההצרות של חיינו .


שתהייה זו שבת

מלאת מ נ ה י ג ו ת פנימית

נשית  ח י ה . ח ו ו ה .

שנברך דרכה את כל

בני ביתנו  וקרובינו .

אשרינו על הזכות .


ומאירה לנו  ש ע ל  המשבר

הרעפתי ברכה עוצמתית

לכולנו

מי לזווג , לפרי בטן , לרפואה ,

לאהבה , ליישוב הדעת

ובתפילה זכה

לחוכמת הלב

שתעניק לנו ח ר ו ת של אמת

לכבד באהבה את ה ק צ ב

המוכתב לחיינו .

הכל הכל בזמנו ועיתו

לט ו ב ה גמורה

תמיד


שבת של שלום

אהובות אמיצות

הודיה גדולה עליכן

Comentários


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page