top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

מגבר חושי

אהובות

אנו זוכות להיכנס אל השבת

שיש בה הסגולה להאיר בנו

את היכולת ל ש א ת על לבנו

הִפָּעֲלוּת

שהיא כולה

הִתרַגשוּת, הִתרַשמוּת הנֶפש.

התבוננות ומעורבות גבוהה בחווית חיינו


הכהן הגדול בבואו אל הקודש

נשא על ליבו את ה חשֶׁן

מגבר ח ו ש י

שאיפשר לו באמצעות  ה א ה ב ה

לחבר את המציאות אל רצון ה ע ל .


מפעים התיאור של אפוד החושן

במקבילה מוחלטת

למערכת החישה שבגופנו

בעלת קולטני חיישנים

המתמירים המידע מהחושים

שמסודר בהתאם לסידורו במרחב שמולנו .


כן , אנו ביום יום שלנו ח ש ו ת

וכעת

ניתן לנו בזכות אבות האות

להעצים ולחדד את רגישות ה ח י ש ה  שלנו

ויחד עם המתנה

צורף תנאי הכרחי -

לטהר לבנו באהבה .


אהרן הוא 'הלב' של עם ישראל

וניתנה לו הזכות  לשאת  על לבו

את האחריות לשלום .בו .

בנו .


דרכו קיבלנו גישה ישירה

לחישה רגישה

זו ברכה של יכולת מפותחת להבחנה

ומודעות לגירויים בפנימיותנו ומחוצה לנו

שימת ה ל ב לשינויים שבנו ובסביבתנו

וערנות לפרטים רגשיים

וכל זאת יחד עם התבוננות

ומעורבות גבוהה בחווית חיינו

וכמובן נפתחת האפשרות

להבין ולפרש את רגשות הזולת

כהזדהות ואהדה פנימית .


אנו חיות בעת נדירה

בה נדרש

ו ו י ס ו ת חושי

בעולם .

ולנו ניתנה הברכה בנסתר

שנבחרנו להביאה בגלוי .


כל אחת ומקוריות

יצירתה החושית ,ריגשית ;

בהרחבה של היכולת לבטא רגשות

בירידה לפרטי פרטים של מורכבות פנימית

עם מנעד קשת רגשות רחב וייחודי

יחד עם מעורבות וסקרנות

בכל שמסביבנו

ובעיקר סובלנות וגמישות

מתוך הבנת השונות

הן כ ו ל נ ו

נבראנו ב צ ל ם .


אמן שנניח על ליבנו ה ח ו ש ן

ונזכה לראות כאתגר

את מה שנחשב בעולם כאיום

ונתפלל על א ו מ ץ להתנסות .

ל ח ו ש קרובות אצל עצמנו .

ואצל בורא כל העולמות


חיבוק לשבת מבורכת

אהובות אמיצות


הודיה עליכן

על השיתופים מלב ועל הפלא שאתן

מודה על הזכות

הודו לה׳ כי טוב

*

חושן בשפת המחקר ;

"דקות ההיפעלות

מרחיבה את טווח רגשות

האושר והצער שלנו

ומעוררת בנו רגישות לכאבים ולהנאות,

שאינם מנת חלקם של יתר בני האדם." יונג

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page