top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

זאת חנוכה .זו . את .ג׳ בטבת התשפ׳ד

אהובות

השלהבות

חיברו עבורנו היום את הקצוות

הן היום מאירות מקצה לקצה

משתקפות על חלונות ליבנו

ומחזירות לנו בפשטות;

אור הבינה . שבנו .

ימי שמונה .


נפלאות עברו אותנו כולנו

יום יום וניסי ניסיו . ניסיונותינו .

מהדלקה להדלקה

התעצמנו במאוד .


והיום .

ביום הזה ממש .

זאת חנוכה .זו . את .

הַנִּמְצֵאת כָּאן.


זאת

שהדליקה לאישה בביתה והוא לחייליו

זאת

שנדדה עם ביתה להדליק שמחה בליבה

זאת

שארזה חבילות לאהובה בין ההדלקות

זאת

שקיבלה תמונות וסרטונים מהדלקה אי שם

זאת

ששימחה את עצמה וביתה במאפי שמנה

זאת

שחגגה יום הולדת חנוכה בלב . בלבד .

זאת . את . חנוכה .


הידלקנו . נדלקנו .

תידלקנו והטענו את ליבנו

באורה רבה .


באמת נ ס .

חזרנו לפך השמן הטהור שבקירבנו.

נגלה הסתר . לְהִתְנוֹסֵס בו :

המציאות ניסית

כשאנו חוות שהכול משתנה.

הנס הוא מעל הטבע

כשאנחנו משתנות.


יום סגולי לפנינו .

הסגולה בו

ז א ת . את .

הנמצאת . בכאן . ועכשיו .


נוכחת .

מתנסה בלהרפות

ולתת לנֵּס לְהִתְנוֹסֵס

בהתנסויות חדשות שלנו

במיוחד אלו שאנו נ ס ו ת מהן

נמנעות מלקבל

ה נ פ ל א ו ת שבהן עבורנו

כל שסימנו עד היום

שנפלא ונשגב מאיתנו

נפקח לפנינו

לנו נותר להסכים

לעבור בדרך

ולפגוש

ה נ י ס י ם ו ה נ פ ל א ו ת

שהועידו אותם לנו.


במילים של יום יום

יש לנו חורף שלם לתרגל בו

׳סטיות תקן ׳

מתחילות מהיום .


מי זאתי ?


זאת אני בחנוכה

שפשוט מסכימה

ל פ נ ו ת .

כן . יש לנו אישור

׳לסטות׳ מהמסלול שנעוץ

מתחת לרגלינו ואנו מורגלת בו .

זה שהפך אותנו

להיות מ ר ג ל ו ת בחיינו ;

מתחילות ל ת ו ר

לתייר . להתפעל . להודות .

ובעיקר לפתוח

׳שבילים ׳ שלא התנסנו במעבר בהם .


רצית ,

אבל מעולם לא הכנת … . זה הזמן .

חשבת להגיד …. . אבל …

זה הזמן .

התכוונת להזמין …. אבל …

זה הזמן .

רצית להפסיק … אבל …

זה הזמן .

בוער בך לפרסם … אבל …

זה הזמן .

להגשים החלום … אבל …

זה הזמן .


בקטנות ממש . התנסויות קטנות .

׳פורצות דרך ׳


מסמנות לה׳

אני כ א ן .

זאת אני . כולי . לפנייך .

מרפה לך ל ה ש ג י ח . עלי .

אני מתכוונת לחוות את הנס

ואני מסכימה שהוא אפשרי לי

ויודעת שאתה איתי

גם כשאנסה לנוס

לדרך שמכירה

שמורגלת בה לתרגל

רגילות

נטולת נ ס

.

זאת חנוכה .זו . את .

הַנִּמְצֵאת כָּאן.

וחווה ה נ ס

שאת .

מוזמנות לשתף

׳בסטיות׳ היומיומיות מהתקן

שהפגישו אתכן עם ה נ ס בהתפעלות


ואמן שהמילים שלי תפגושנה אתכן בבוקר

אהובות אמיצותבוקר של ניסים ונפלאות אהובות

ז א ת . פשוט חיכתה לי . ח נ ו כ ה .

שעת הלילה המאוחרת

ועייני ריפרפו מול הנרות

מנסות להאיר ולעורר במבטן

ברכה ואמונה .

עד שנעצמו בהשקט ובטחון

שהחנוכיה ת ח כ ה לי .

קמתי בשחר

לגלות שבזו שהדלקתי

נותר נר אחד .

את הדמעות ליווה הקול של בעלי :

׳אביא לך החנוכיה מבחוץ

מילאתי השמן עד תום במקרה אתמול ׳

רק מה׳ ׳המקרה׳ . . .

ואני כאן מולה

מלווה את אורה מול בוהק היום

בתפילה והודיה והודאה על ה א מ ת .

יש עוד מ ל ב ד י .

א י ן עוד מלבדו .

ובוהק אור היום ופלא אור הנרות

מעוררים מהלב החדש שנברא לנו

תפילה מעומקא דליבא

על הניסים ועל הנפלאות

שכולנו ב ל ב אחד נ ס כ י ם

לאפשר ל א ח ד להאיר

את הנפלא והנשגב

המיועד לנו בסגולה מובטחת .

אמן ואמן

עם ישראל חי ✨

יום פלא ומרגש אהובות

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page