top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

והחיטה פ ו ר ח ת שוב

בשקט .ענווה .

בפאתי הפריחות באדום. סגול . צהוב .

היא עכשיו פורחת בערטלי לובן .

ה ח י ט ה .

שנות ההליכה בשדות זיכו אותי

לראות אותה . את פ ר י ח ת החיטה .

לשים הלב . לפסי הלובן בים השיבולים .

מוקסמת במיוחד מההפנמה,

שמה שהוביל השבוע לגילוי בשדה

החל בשאלה מתוך ס ק רנ ו ת

של אחד מנכדי

"האם השיבולת היא "הפרח" של החיטה ? "

שאלה תמה ששאלתי עצמי בעבר

ו׳העיפה׳ אותי בזמנו לשעות חקר וגילוי

כוחה של האחדות והרוח .

למדתי

שבכל שיבולת

שהיא אמנם התפרחת של החיטה

יש שביל האמצע

שמאגד השיבוליות המסודרות בשני טורים .

יש לה ציר .

עמוד שדרה .

הפריחה מתרחשת מהמרכז

ונעה מעלה ומטה .

מנגנון פנימי שמוודא

שבכל "קומה"

מתרחשת פריחה.

האשבול נפתח

והאבקנים הלבנים הקטנטנים יוצאים .

כמעט בנסתר .

בחלון הזדמנות של שבוע .

ממוקד. אסוף . תכליתי .

הרוח והתנועה המשותפת שמתאפשרת

בשל הגמישות של הגיבעולים

מעוררים האבקה אחידה .

לא נזקקת לעזרת מאביקים חיצוניים .

שביל האמצע .

פריחה מעלה ומטה .

יחד. רוח .

וגמישות תנועה מאפשרים הפריה אחידה -

הבשלה אחידה.

רז ה ב ש ל ו ת ש ב ש י ב ו ל ת

השיבולת נשארת שלמה עם כל הגרעינים

עליה גם אחרי ההבשלה.

בשל מערך הפריחה

על ציר האמצע .

אמן שנזכה כולנו

לשמר שביל האמצע .

לאפשר פריחה מעלה ומטה

בגמישות

ונאפשר לרוח להניע אותנו

את זה צריך לבחור .

בארץ החיטה שצומחת

שוב .

המשך יום נפלא מלא בסקרנות

וסימני שאלה מאירים לנו כולנו


חיבוק

אהובות אמיצותComments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page