top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

ובחרת בחיים

אהובות

יום שכולו ח ו פ ש

באמצעו של השבוע שלנו

מין ׳חג׳ של חול

ש מ ק ד ש את זכות

ה ב ח י ר ה .


ניתן לנו ה ח ו פ ש

לבחור

את דרכנו . בעולם .


יום ככל הימים

ש מ ש ו ל ם לנו

ה ח ו פ ש  שבו

לבחור

ומעורר אותנו

בדרכו לתהות

כמה ומתי

ב ו ח ר ת להעניק לעצמי

יום בתשלום מלא

ל ח ו פ ש . שלי .


"ראה נתתי לפניך

היום

את החיים

|

|

ובחרת בחיים"


הבחירה ב ח י י ם

המתגלה בנו כציווי

מתבררת

כזכות.

אין לנו את האפשרות

להימנע מבחירה.


ובחרת בחיים


ולנו נותר ל ת ה ו ת -

הן יש ח י י ם ויש ח י י ם

מה זה אומר

מבחינתנו

ל ב ח ו ר ב ח י י ם .


אנו יודעות כבר

שאנו יכולות ל ח י ו ת

מבלי לחיות ב א מ ת

כך שחשות שהחיים

עוברים לידנו .


והעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

העצימה בנו

את עצימות החיות שבחיינו

דווקא אל מול ה מ ו ו ת .

כמו נגלה לנו

שאנו  מצליחות  להעריך

את עוצמתם של ה ח י י ם

רק כאשר אנו נפגשות

עם הסתלקותם.


ובחרת בחיים


האמנם

בזכות ההסתרה שבהסתרה

מתאפשרת לנו

בהירות

ה ב ח י ר ה  של ח י י נ ו -


האם לראות את שנעלם

וטמון בפנימיות חיינו

מקור ח י י נ ו

ולדבוק בו

או לחיות רק את הרובד

הנגלה .


כשאנו חשות שחיות

ל י ד  החיים

אנו חיות את ה נ ג ל ה בלבד

את נפסדות החומר ומוגבלותו .


כשאנו זוכות לבחור

לחוש ב ח י ו ת מלאה

אנו נחשפות לאלוקות הנסתרת

מבעד להעלם ולנצחיותה.


׳ר א ה

נתתי לפניך

ה י ו ם

את ה ח י י ם  ׳


הבחירה בחיים

תלויה ב ר א י ה שלנו

אותם . ה י ו ם .


זו הברכה שלנו

שניתנת בידנו ה ב ח י ר ה

כל  י ו ם מחדש -

ל ר א ו ת  טוב את פנימיות

הקיום שלנו

מבעד לנגלה .


שנפקחת בפנינו

האפשרות ל ב ח ו ר

ל ח י ו ת אך כך :

׳“מצאי את מקור החיים שבקרבך,

ושממעל לך,

את פארי הדרות החיים שאת שרויה בתוכם…

עלי למעלה עלי כי כח עז לך”


במילים של יום יום

נפקחת להכרה

שכל יום הוא יום  ב ח י ר ו ת

(בשונה מיום ב ר י ח ו ת …)

ובדקות יכולה

לחוש אם בחרתי ה י ו ם

ב ר א י י ת

פנימיות  ה ט ו ב שבי.

שמקרינה לכל מציאות חיי

זה סימן עבורי

שבחרתי  ב ח י י ם .


ובימים שה ר א י ה שלי

מתקשה לחדור את מעבה ההסתר

זוכרת

שזו בחירה של ה י ו ם הזה.

וזה מה שמתאפשר .

מחר יום חדש

עם בחירה חדשה

שמתאפשרת לי

ל ב ח ו ר בחיים .


אז בין פתקי הקלפיות

ויום ה ח ו פ ש שנבחר לנו

לבחור בו ל ב ח ו ר

אמן זכינו בקצת שמיים

וקירבה לזוהר נשמתנו .


נשמח לשיתופי יום ה ב ו ח ר שלכן בכן

יאיר וודאי את דרכנו ✨


חיבוק

אהובות אמיצות

ליל מנוחה ושלווה

אמן

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page