top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

ה ד מ מ ה

אהובות

אנו נכנסות אל השבת

שכמו ׳מכירה׳ אותנו מבפנים

וערה לכל שאני נושאות

על ליבנו .

בימים האלו

בעת המסותרת של חיינו .


שבת שמביאה איתה

באצילות מבורכת

את יכולת נשיאת

ה ד מ מ ה


וַיִּדֹּם אַהֲרֹן.


הלב של כולנו

פ ע ו ר

מכאב חשוף ומתמשך

כמו לאחר

הסרת עורלת לב


ובסגולת השבת

להניח ׳רטיה׳ רכה

מרפה מרפאה

על  ל י ב נ ו .


השבת שלפנינו

פ ת ו ח בה פתח

מלא בכבוד ויראה

מדורי דורות

ל ר י ק ו ת

לאבן התשתית

היציבה והבסיסית

של ההוויה

שממנה נוצרנו

העולם ואנו

ואליה נשוב .


מבלי להתאמץ

ולנסות ל ה ש ק י ט

או ל ד ו מ ם

השבת נושאת

עבורנו

מפגש בלתי אמצעי

עם הדממה הדקה שבלב

בין דפיקה לדפיקה .


והיא רק קוראת לנו

׳בואי כלה

קול דודי דופק ׳

ובין הדפיקות

מוענקת לנו

ה ד מ מ ה

שמאפשרת לנשום

ב א מ ו נ ה

מבלי

לאלחש הרגשות

ולהכהות הפגיעות .


ה ד מ מ ה


התקשורת הפנימית

ה מ ק ר ב ת

אותנו ל מ ק ו ר נ ו

מקוריותנו .

מבעד למקרה .


ה  ד מ מ ה


מ מ צ י א ה  לנו

כוחות ל ק ו ם

יש מ א י ן

לתַקֵּף את התקווה

לנוכח הייאוש

לאשר את החיים

אל מול פני המוות.


ה  ד מ מ ה


נותנת לכל אחת מאיתנו

במקום בו נמצא ליבה

את הכוח

להתאבל על הא י ן

ולקום

ולהמשיך ללכת

עם ה י ש .


ה  ד מ מ ה


המפגישה אותנו

ב פ נ י מ י ו ת נ ו

עם האל המסתתר

בשפריר חביון


חיבוק גדול

אהובות אמיצות


בברכה גדולה לשבת מבורכת

והודיה על הנוכחות המאירה שלכן השבוע

בלב ה ה ס ת ר ה

ועל כל מילות האור הטובות והכרת הטוב

שרוממו את ליבי ולבבות כולנו

באהבה


*

ואנחנו בפרשת שמיני

והמילים מכוננות גם היום

למרות שנכתבו

ליום העצמאות ה ש מ י נ י

של מדינת ישראל


׳בעצם ליל בלהות מלא זוועות

מיידאנק, טרבלינקה ובוכנוואלד,

בליל של תאי גז וכבשנים,

בליל של הסתר פנים מוחלט,

בליל שלטון שטן הספקות והשמד,

אשר רצה לסחוב את הרעיה מביתה.

בליל חיפושים בלי הרף ובקשת הדוד -

בליל זה גופו צץ ועלה הדוד.

האל המסתתר בשפריר חביון

הופיע פתאום והתחיל לדפוק

בפתח אהלה של הרעיה הסחופה והדוויה,

שהתהפכה על משכבה

מתוך פרפורים ויסורי גיהנום.

עקב ההכאות והדפיקות בפתח

הרעיה עטופת אבל,

נולדה מדינת ישראל!


מתוך

"קול דודי דופק" המאמר המפורסם שכתב

הרב יוסף דב סולובצי׳ק

ביום עצמאות ה ש מ י נ י

של מדינת ישראל


ה ד מ מ ה המראות ללא מילים


Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page