top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

ה ב ד ל ה מחברת

אהובות

שבוע טוב ומבורך

יוצאות מהשבת עוברות דרך ה ב ד ל ה

זו שמאירה בנו שה ר ו ח שהושבה בנו

מורגשת בחוש, ומוחתמת בנו

לימי המעשה שלפנינו .


יש רשימו עז ומובחן

של ריחות ומראות טעמים וקולות

לכל אחת מ ה ה ב ד ל ו ת של חיינו ,

המאפשרות מ פ ג ש של אמת .

לדעת ל ה ב ד י ל


זו איכות פנימית

המאפשרת להבחין במהות,

בעצמות היחידאית של מה שלפנייך

זו שמגלה

את אפשרות החיבור

רק מתוך ה כ ר ו ת

של מה ש נ פ ר ד מאיתנו .


ימי ההסתרה בהסתרה

מאירים לנו את עוצמת ההחשכה

שמערבת הכל ואינה מאפשרת

ל ה ב ד י ל . לדעת .

ורק הנר המאיר במוצאי השבת

מגלה לנו את ה ה ב ד ל י ם

שדרכם

נוכל ל ה ת ח ב ר .


ה ה ב ד ל ה

אינה מנתקת

אלא מאפשרת מפגש של א מ ת ,

ח י ב ו ר

בין הסגולות המייחדות

לאחדות מתואמת :

ביני לבין עצמי , ביני לבין אישי ,

ביני לבין ילדי , ביני לבין עיסוקי


ה ב ד ל ה שמחברת ;

בין הקודש והחול שבי

בין הפנימיות שבי לחוץ של חיי

בין אור מעשי לחושך שמכבה הכרתי ,

בין החלומות המקרבים למציאות המרחיקה ,

בין לבין לבין לבין …


מלוות את ה מ ל כ ה

שמאירה בנו ההכרה ,

שהקירוב מטשטש

את הסגוליות והייחוד

שהריחוק ו ה ה ב ד ל ה

מעצימים ומחזקים.


במילים של יום יום

אנו יודעות וחשות היטב

שהחיבור הנכון מופיע

רק כשיודעות ל ה ת ר ח ק

ולעשות ה ב ד ל ה

בזמן .


ואיך ה׳ק י ר ב ה ׳ הלא מבוקרת

מחשיכה ומשכיחה

והופכת כל ׳אוצר׳ למובן מאליו

ודווקא הריחוק שבמרחק

מביא איתו איכויות של

ה ב ד ל ה שמאירות

הייחוד מחדש .


ומאיתנו נדרש ביום יום שלנו

כשאנו חשות ׳מעורבבות׳

עמומות נטולות צלילות

זה הזמן הקורא אותנו

ל ה ב ד ל ה

לתיחום והפרדה

שיאפשר לנו

להשיב הרוח אל עצמיותינו

וכוחותינו שנעלמו

בסערה .


איך עושים ה ב ד ל ה

ביום יום -

מזהה את ׳ההחשכה׳ שבי

עוצרת . פותחת ח ל ו ן .

חוזרת אל אותם הח ו ש י ם

שהוחתמו בי בהבדלה במוצאי שבת :

שמה לב למראות שבדרך

מפנה את הקשב אל הקולות שסביבי

חשה את מגע הרוח על פניי

מריחה את ריח היום שלפני

סוגרת את החלון

וטועמת את ט ע ם החופש

זה שבנוכחות פשוטה

איפשר לי

להתרחק , להבדיל

ולהתקרב לעצמי

ולהכרה הטובה ששבי

מ ח ד ש .


החלון הוא כמובן מטאפורי

לכל עצירה שמאפשרת

ה ב ד ל ה


חיבוק לשבוע מבורך

מלא ב ה ב ד ל ו ת מקרבות

שילוו את ה מ ל כ ה שבנו

הביתה פנימה .


אמן ואמן

שאת המילים תפגושנה בבוקר שלכן

הודיה עליכן

אהובות אמיצות

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page