top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

׳התמודדות׳ מבורכת

אהובות

ה ח מ מ ו ת  מאחורי הבית

ר ח ש ו  מהבוקר בסיבובי

מצנני ומערפלי האוויר

שהופעלו ניסיון ל צ נ ן

את האוויר החם

׳הכלוא׳ בם .


קולות ׳המאווררים׳ חברו

לקולות פנים מאווררים

שלחשו בי בבהירות :

לגדול ולגדל  ׳בתנאי ח מ מ ה ׳

בג י ד ו ל  מבוקר

מחד זו ברכה של ה ג נ ה

ו ב י ד ו ד ׳מחושב׳ בין פנים וחוץ

אך ׳ההתמודדות׳ שלכאורה נ ח ס כ ת

לא מאפשרת לפתח ח ו ס ן

בארועי ק צ ה .


בשונה מגידולי ה ח מ מ ה

שמצבי קיצון של ש ר ב  או קור

מערערים את קיומם

ונדרשת התערבות מבוקרת

מרגש ל ג ל ו ת

כל פעם מחדש

כמה ה כ ר ם

ח ס ו נ ה .


השכם בבוקר

במפגש עם בעל הכרם

באמצע הסיור היומי שלו ושלי

בחום המהביל

זכיתי לשמוע ממנו

את ׳פ נ י נ ת היום ׳  :

׳ הגפן צריכה ל ה י ו ת

ברמה מסוימת

של מ צ ו ק ה

כך ש ת ו צ י א פרי

איכותי יותר ׳


השרב היום

כמו ב א לחדד

בנו כולנו ההכרה

בשפת ה ג פ ן הפנימית

שבנו הנשים -

שכל ה ת מ ו ד ד ו ת באשר היא

׳מחלצת׳ בנו

כוחות רדומים וגנוזים

ומעודדת אותנו

להפעיל את מנגנוני ה ב י נ ה

׳שמחוץ לקופסא ׳

שאינם נצרכים לנו

בשגרת ׳החממה׳ של חיינו  .


ו׳המופלא׳ הוא

שהעת הזו בלב ליבו

של ה א ב י ב  שבנו

בה מועצמת

׳פריצת הכוחות ׳

הנסתרים שבנו

נ ב ח ר ה להיות

מועדת לתנודות ב ט ב ע

הפנימי והחיצוני שבנו

שנחוות ב ע ו מ ס  חום קיצוני

במ ז ג  האוויר ובמצב ה ר ו ח

והיא כמו בנסתר

ק ו ר א ת לנו

בפנימיות הגוף

להרחיב את גבולות התודעה


ת ת ח ס נ י !


תפתחי בך גמישות

אורך רוח

עמידה יציבה מול ׳עומס׳

ויכולת הסתגלות

למצבים בלתי צפויים

׳וירחב בך השקט

כאור בשולי הענן׳


בעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

החיים שלנו כולנו

נעים בין המקומות בנפש

הנחווים אצלנו

כ ׳חממה ׳ מגוננת

לבין ׳שדות ה ב ר ׳

הפראיים המחשלים

ואנו נ ד ר ש ו ת

ל א ז ן  בין לבין .


במילים של יום יום

כל אחת מאיתנו

במשך היום ח ו ו ה את התנועה

במעברים מה ׳ ח מ מ ה ׳ -

אותם אזורי נוחות מוגנים

שיש בם ל ה צ מ י ח

בנו ב ט ח ו ן  והשקטה

לבין  ה ע ו מ ס י ם שמערערים

ו׳מקפיצים׳  אותנו הישר

אל ׳שדה הבר׳ של חיינו


אמן

שבשפה פנימית  מחזקת

נלווה ה ת נ ו ע ה שבין לבין

כשאנו נעות

מחוץ ׳לחממה׳

בהכרה ברורה

שהיא נועדה א ך  ל א מ ן

ול ג ד ל בנו ח ו ס ן

ו ש ק ט פנימי בלתי תלוי

מבעד ומעבר לכל הסערות

וזו מתת וזכות

גדולה


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

אמן ואת המילים תפגושנה בבוקר שלכן

*

ובזמנכן. נשמח לשיתופי דרך

בין ׳החממה ׳ ו׳שדה הבר ׳ של ימיכן

וודאי יהיה בם להאיר דרכנו שלנו כולנו

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page