top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

השיבה הביתה

אהובות

יום שכולו מסע ארוך

ובפלא נאסף  בסימן של

ה ש י ב ה

ה ב י ת ה .


כותבת את המילים

ועולה בי זיכרון חי

ונושן מהעבר -

׳מוטיב השיבה הביתה׳

מהמורה לספרות שבי

בהכנה לבגרות ;


ומהדהדות המילים

שמבקשות להתנסח מחדש

בתיאור המסע של ה ג י ב ו ר י ם

הספרותיים

היום יודעת שאלו למעשה

ה ג י ב ו ר ו ת של החיים

שחוות את השיבה ה ב י ת ה

על בסיס יומיומי

כחלק מסיפור חיינו ;


המעבר  ממציאות אחת לאחרת;

מ׳ ההרפתקאות׳ אל חיי היומיום.

המספר הנוכח או העד ידע לכוון -

המעבר אינו יכול להתרחש במהירות.

כאשר הוא חד מדי,

כמעט תמיד ניתן לצפות

לחיכוכים וקשיי הסתגלות

של ה ג י ב ו ר.ה  עם המציאות;

המציאות שאותה עזב.ה  מאחור,

וכעת היא כחדשה עבורה .


לפני חמישה ימים התרחשה

ה י צ י א ה

היום ה ש י ב ה .

והכל ח ד ש .

המבנה הקודם

בגוף בנפש ברוח

בזוגיות במשפחה

ה ת פ ר ק

כדי לפגוש ל י ד ה

של תא ח ד ש בעולם .


המילים נכתבות בי

לכאורה על ה ל י ד ה

והיולדת  והנולדת  ובאי ביתה

אך הן מתכתבות

במציאות חיינו

בעת של ההסתרה שבהסתרה

על כל ג י ב ו ר י  וג י ב ו ר ו ת

תסריטי המציאות של חיינו

עם מוטיב ה ש י ב ה  משלו - משלה :


החייל , בעל , אח , בן

שאחרי חודשים רבים

שב ה ב י ת ה

משדה חיים ביקום מקביל.


מתנדב.ת  בדרכים

שחווה תעצומות על

של נתינה ורוממות רוח

ושבה ה ב י ת ה

לקירות שמדברים

בשפה זרה


בני משפחה בקירבה שונה

שבים ה ב י ת ה

מימי השבעה

מחפשים מוצא מתוכם

לאבלות


אשה . א ם . סבתא

ששהתה חודשים בשיקום

שבה ה ב י ת ה

כילדה


כמה מרובדת ה ש י ב ה

בחיינו


כל מפגש עם

ה ה ב י ת ה

מעורר חלק קדום שבנו

שמחכה לנו

שנתפקח ,

שנסכים באופן מואץ

ל ה ת ק ד ם  ולהתחדש

ו ל ה י ו ת .


לאחר ה ש י ב ה

אצל כל

ה ג י ב ו ר י ם  ו ה ג י ב ו ר י ת

נ ח ו ו ת  ה ת פ ר ק ו ת

מהמבנה הקודם

ומפגש עם מציאות משותפת

מחודשת .


במילים של יום יום

לא  נ ב ה ל ת

מסכימה לשחרר

הדימוי של

׳ מה שהיינו ׳

מסכימה לקבל

בכל  שי ב ה  ה ב י ת ה

את מה ׳ ש נ ה י ה ׳

מאיתנו


את הבהירות

שכדי לחיות עם הלב החדש

שקיבלנו

אנו מחויבות

לה ס כ י ם לשוב הביתה

ו ל ה ש י ב   הרוח הנכונה

ו ט ה ו ר ת  ה ל ב

שבנו

כך שנזכה

לחדש ימינו

מקדם . ק ד י מ ה .


ליל מנוחה

אמן שאת מילות היום תקראנה אך מחר

אהובות אמיצות


וכאן נסיכת ה ל ב  המופלאה

מתעוררת עכשיו ל ה נ ק ה

וניכר שמבינה

את מהות

ה ש י ב ה

ה ב י  ת ה

אל לבבה


אמן

שהלימוד והחקר המשותפים

יהיו לרפואת הגוף הנפש

של ניצה בת נינה

אמא של אור החתן המופלא שלנו

שהיום עברה בערב

נ י ת ו ח

ל ב

פ ת ו ח .


והימים  קוראים לנו כולנו

׳פ ת ו ח ׳

אפשר ל ה י כ נ ס .

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page