top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

הראני נא

אהובות

היציאה מהשבת

מפגישה כל אחת מאיתנו

עם ׳החוץ׳

שמובדל מהקודש עבורה.


ואנחנו כאן

מצאנו עצמנו כל הבית

בחצי שעה מצאת השבת

׳מספיקים׳ להגיע לאוטובוס שיוצא לאילת

וזה כלל הבדלה , מקלחת , הכנת פתיתים

(כן, חשקים של מוצ׳ש)

ונסיעה במהירות שהגוף שלי פחות מורגל בה

׳מלווים המלכה׳ את בת הזקונים

להגשים חלום ;

׳לעשות׳ את שביל ישראל

ובדרך חזרה

כשהרדיו פתוח

בנסיעה שמאטה את עצמה

לשמוע שבבתים רבים

כבו חלומות רבים


והקריאה מהשבת

הראני נא את כבודך

מהדהדת וחוזרת ומהדהדת בלב

ומלווה אותי ואת המלכה בצאתה.


ונשאלת בסתר ליבנו

כשאנו לא מסוגלות עוד

לשאת ההסתרים

מה התכלית ?

איך ׳הנחת לנו ולכלל ישראל

ליפול ככה לשאול תחתית ׳

הראני נא את כבודך

שלא יהיה הסתר

כה מוחלט בעולם .


ותשובה מעולם הנצח

מתחת להר אז כמו היום

מכוונת ישירות

אל לב

ההסתרה שבהסתרה שבנו

׳לא תוכל לראות את פני ׳


זו ה ת כ ל י ת

דווקא מתוך ההסתרה

כשמורגש בנו  ׳שהכל נגדנו׳

ולא מצליח בידינו

רק מתוך ׳ההעלם׳

נגיע לקירבת ההשגחה העצומה

ביותר של חיינו.


ואנחנו מלוות אל השבוע שלנו

עם הכוונה

של קול מ נ ה י ג ו ת פנימי

אל תיראי !

המפגש עם שיא ה ש פ ל

הוא ת מ י ד  נקודת גילוי הגאות

ואת  כאשה  מכירה

אותה בגוף בפנימיותך.


קול שנובע בנו

ומנחה אותנו במנהיגות לדורי דורות

ממי ש׳ידעו ה' פנים אל פנים׳ -

תלמדי לבקש את שיא הקירבה

הראני נא את כבודך

בשיא השיאים של ההסתרה והשפלות .


בתפילה

לשבוע מאיר בלב ההסתרות

אמן ואמן


חיבוק

אהובות אמיצות


אמן ותפגושנה המילים בבוקר שלכן


*

ושלא נרפה מהזיכרון

שניתנה לנו הבטחת עולם

לעולמי עולמים ,

בקשתו של משה עבורנו שנענתה :

׳וניפלינו אני ועמך

שלא תשרה שכינתך באומות העולם ׳

השראת השכינה

יוחדה רק לנו , לעם ישראל

ואף אחד מאומות העולם

לעולם לא יזכה לה.


יש עלינו כולנו

הגנה ניצחית ממעל ממש .


Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page