top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

הצמדה בערך מוחלט

אהובות

כרם בזריחה , פקידת שומה ,

בצק לפיתות , אולטרסאונד שד ,

יד שרה , ׳הודית׳ על  הים ,

שדה חמניות בשקיעה

תמהיל של יום חמישי

די לא ׳רגיל׳

כשמתגלה שלא לפתע

ש׳קביעות׳ ביומן

מלפני הרבה זמן

מ ל מ פ ר ע

מגיעות ל ה י פ ר ע


עם השנים למדתי

לעורר דרכם

׳מ ו פ ר ע ו ת ׳ קלה

שתאפשר להכיל

את העמידה בתורים

ומילוי הטפסים

והנרגנות של הפקידות

ותרכך עבורי את

ה׳מפגש׳ עם ה צ ר י ך


את מתת ה ה צ מ ד ה

של ׳העוד׳ עם ׳הפחות׳

בהוד ובהדר

למדתי מהנשים שראיינתי

בארץ ובעולם שחלו והבריאו

והצמיחו נשיות חדשה

בסטרארטאפ האחרון

שזכיתי להוביל בגלגול ׳הורוד׳

הקודם של חיי


שידעו לומר :

׳לפני הניתוח

הלכתי לעשות לק ג׳ל

ואחרי הבדיקות או לפניהן

תמיד קבעתי עם חברה לקפה או קניות

׳עירבבתי את ׳הפחות׳ עם ה׳ועוד׳

כמה שאפשר ׳


אז להבדיל אלפי הבדלות

׳אימצתי׳ דרך השיעור של חייהן

את ה׳לערבב׳

בקצת מ ו פ ר ע ו ת לחיי


לאפס את ׳המינוס׳ בדילוג ׳לפלוס׳

זה יושב כנראה על

׳חוק מתמטי׳ של ע ר ך מ ו ח ל ט

הגודל הממשי הטבעי

בין האור והצל היחסיים

הנתפסים בעיננו ביום יום שלנו


בפשוט. פשוט .

בוחרת ׳לקבוע׳ את שצריך

בקרבת מה שיפתח עבורנו

׳קצת׳ מן ה א פ ש ר


׳טווה׳ מפת סתרים

מעל ומבעד לה כ ר ח שבמציאות

וזוכה ל ה צ מ י ד

ערך מוחלט מגביה מעלה

לכל ׳מטלה׳ שרק המחשבה עליה

מ נ מ י כ ה מתחת לקוי ׳האפס׳

של החשק והרצון


וזה יכול להראות כך

בשפת ׳ה ה צ מ ד ה ׳ :)

בדיקת ׳צפיפות עצם׳ בנס ציונה

להתבשם בפריחת האירוסים

שנגלתה בשמורה שליד

בדיקת עיניים בקרית גת

עם ביקור בחנות תבלינים האהובה

פקיד שומה בירורי פנסיה באשקלון

יחד עם רבע יום ים בניצנים


טוב זה ברור לי

שאתן יותר צעירות

וה ז מ ן שלכן

׳קצרה׳ בו הרוח

ורוב ׳היציאות׳ עם הילדים

אבל. הבנו .


אני  לא ׳חיה בסרט׳

( טוב … קצת )

זה אפשרי בכל מ פ ת דרכים

של חיינו בכל גיל ומצב


אמן ותסמכו על ׳הניסיון׳

לפחות קצת

ותבחרו ׳ל ע ר ב ב׳

לפחות קצת :)


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

להמשך יום מבורך ממש


נשמח לשיתופי ׳הצמדות׳ מ ו פ ר ע ו ת מחייכן

להאיר את דרכנו שלנו

*


זוכרת בחשבון פ ש ו ט

את ההיפוך

בעיקרון ה " ערך מוחלט " .

כל דבר שלילי ומפריד

בערך מוחלט

הופך לחיובי ומחבר

(10- בערך מוחלט הוא 10+ )

זו מתת מבורכת

למבט שלנו על החיים שלנו

ובכלל ✨

Comentários


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page