top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

׳הפקר׳ לנו לקחת

אהובות

׳הפומלות שעל האדמה

׳הפקר׳ תבואי לאסוף

כמה שאת רוצה ׳

המילים שלו ליוו אותי

בין השבילים בשדות

כשהמבט התוהה ל כ ד

עננים רכים בשמיים

והמחשבות נעו

לשפת ה פ ק ר

מעוררת אחרת

שזכיתי ׳לאסוף׳

מביקור ניחומים

בשבעה.


׳ היה כאן רב שאמר לנו

שכל התכונות והמידות הטובות

והסגולות המיוחדות

והמעשים הטובים שלה

של ת פ א ר ת

הם עכשיו ה פ ק ר בעולם

ואנו יכולים ל ק ח ת על עצמנו

ולהמשיך אותם מהנקודה

שהיא סיימה תפקידה בעולם ׳

הדודה שלה רחלי

שיתפה את המעגל

שעטף אותה באהבה


ה פ ק ר

כך ׳קישרי׳ ה ז כ ר ו ן

מחברים חיבורים

קושרים קשרים

הפומלות שנשרו מהעץ

שהאדמה חובקת

והמידות והמעשים הטובים

של הטהורים והנעימים

שנאספו לאדמת המולדת

וכל יום הוא יום זכרון

שמאותת  לנו לבחור

ל א ס ו ף


לְעוֹלָם אֵין שׁוּם דָּבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה אָבֵד


כל אחת מאיתנו

בעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

וודאי התוודעה לסיפורי פלאים

מרגשים ועוצמתיים

של הנשמות הנדירות

שגופם הובא למנוחת עולמים

באדמת חיינו

והמעשים והמידות המבורכות

שלהם נגלה לנו

שהם מ ש ו ט ט ים

בין שמיים וארץ כ ה פ ק ר


מבקשים ל ה א ס ף


ולנו רק ניתן ל ב ח ו ר

מה לקחת על עצמנו

ו ל ה מ ש י ך ולהאיר

דרך המידה או המעשה

התכונה או הכוונה

את א ו ר ם המפעים

בעולם .


החיוך התמידי

ראיית הטוב

העזה

מאור פנים

פריצת גבולות ומוסכמות

התמדה

צניעות

הומור

סקרנות

דאגה לזולת

התנדבות

כיבוד הורים

אהבת סבים

תשוקה ……..


ועוד מידות וסגולות

ותכונות רבות

הן ה פ ק ר לנו לאמץ


לנו הזכות והאפשרות

לקבל מכל אחד מהם

את תנופת העשייה שלהם

ש נ ג ד ע ה באיבה

ולמנף אותה

מעלה מעלה לחיינו

ולהיטיב עם עולמנו


גם אם זה דבר קטנטן אחד


שתפנה אותנו

בסגולה שבהפקר ובבחירה לאמץ

ולהניף התרומה מעלה מעלה

אשרינו על הזכות


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

אמן ואת המילים תפגושנה בבוקר שלכן


*

לפני הכל

הודו לה׳ שהכתיבה היום הוקדמה

מתת מבורכת . לא מובנת מאליה . כלל .

*

בלוויה של חדווה ׳הבלנית׳ שלי

הבנות שלה סיפרו

שהיו לה ארבעה פרקי תהילים

שקראה בהתמדה מידי יום

רוב ימי חייה , ובימים האחרונים

אף ביקשה מהמטפלת שתסייע לה

וקראה עד יומה האחרון

ובו ברגע היה ברור לי

אני ׳לוקחת׳ על עצמי ל ה מ ש י ך

מהמקום בו הפסיקה

ומאז אני כל יום זוכה למתת מבורכת

להתמיד בקריאת הפרקים של חדווה

י׳ג . ט׳ז . פ׳. ק׳ל

בהקדשה לעילוי נשמתה

ולהוצאה לחרות

של כל הנשמות

הכלואות בתודעתן


וזה שנים שאני כ מ ה ה

ל ק ח ת על עצמי קריאת תהילים

׳ואיסוף ה ה פ ק ר׳ פתח ברכה

והניף ה ת נ ו פ ה מכוח ההתמדה

של הבלנית הצדקת שלי


זכות גדול

תגובות


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page