top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

הסנונית הראשונה

אהובות

פגשתי אותה היום

מוקדם בבוקר

את ׳הסנונית הראשונה׳

את זו שמאותת

על תחילתו של שינוי .


מעופה המרהיב לכד את עייני

ולא שיערתי שאזכה

שהמבט התמים העוקב

יובל אל קן הבוץ המפעים שלה

המוצמד לארכובת  הגג

נ ס ת ר לחלוטין

אך גלוי לעין   

סקרנית מתבוננת .


השמיים מלאים ׳ש י ר ה ׳

ציוצי ושירת הציפורים

מבשרים פעלתנות

של ׳קינון׳ אביבי.


לכל ציפור

שפת קוד

מובנת פנימית

למבנה ודרך בניית

הקן שלה.


הן פשוט י ו ד ע ו ת

ל ת פ ו ר

ל פ ס ל  בבוץ

ל א ר ו ג

ל ה ש ח י ל

ל ע ר ו ם

כל אחת וקינה שלה

בגובה , על האדמה

בין שיחים וצמרות עצים


הן פשוט י ו ד ע ו ת

שפה של מ ו ג נ ו ת

שהיא בשורש

בניית ה ק ן

הבית של העתיד שלהן .


דעת פנימית

לגודל וכיוון

פ ת ח י  הקן

שנובעת

מהכרות מעמיקה

עם דרכי הגישה

ומניעת ה כ נ י ס ה

ל׳מפגעים׳ אפשריים


זו  י ר ו ש ה

שמועברת בקשר על

עמוק ופנימי

קינון . בית . מוגנות .


המפגש היום השכם בבוקר

עם תמרוני הפלא של ה ס נ ו נ י ת

היה בו לעורר התרגשות

עם ת פ י ל ה

במיוחד בעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

שזו תהיה ׳הסנונית הראשונה׳

שמבשרת אצלנו כולנו

מגמה מחודשת של ע ר נ ו ת

פנימית טבעית אביבית

להיותנו מ ו ג נ ו ת

ומגנות זו על זו .


זו שפת הקן - ר ח ם  שלנו

חתומה וטבועה

במהות המבנה שלנו

היא נוכחת בנו תמיד

לוודא שאנו ש מ ו ר ו ת

ומכירות בכך

ש׳בידנו׳ בלבד

נתונה יכולת הבחירה וההחלטה

למי ומתי

לתת  ת ו   כ נ י ס ה

לפנימיות ׳קן׳ ביתנו  .


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

את המילים אמן ותפגושנה בבוקר שלכן


*

זו רק ׳הסנונית הראשונה ׳

ראשית ותחילה

של ט ו ו י ת השער

לשפת המוגנות

הנטועה בנו

אמן שנזכה יחד

להעמיק ולהרחיב בה

אמן   Comentários


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page