top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

׳המיקוד׳ המשולש

אהובות

׳אנשים . טבע . אלוהים׳

זו הייתה תשובתה

לשאלה

׳אז מה את רוצה לעשות

בשנת החופש שלך ?׳


אהבתי .

בעיקר את המיקוד ׳המשולש׳

ש נ ו ע ל ומתעל

את המחשבה , הדיבור והעשייה

מערטילאיות של

׳שנה של הגשמת ח ל ו מ ו ת ׳

לעם מה קמה בבוקר

ועם מה הולכת לישון


ותוך כדי השיח המשותף

נ ג ל ה

שביום יום שלנו

ה מ י ק ו ד ׳המשולש׳

מאפשר

היזון . איזון חוזר

ומבט מחודש על העשיה שלנו

אל מול מה ש ס י מ נ ו לנו

כ ח ל ו ם .


העת הזו של ההסתרה שבהסתרה

שבה ׳נגדעו׳ חלומות רבים

של נשמות מאירות ונדירות

בזה העולם

היא מ ח י י ב ת אותנו

לקחת א ח ר י ו ת מלאה

על ה ח ל ו מ ו ת  שלנו

בשמנו ובשמם .


ח ל ו ם

מרגיש רחוק בעת הסוערת הזו

נדמה שכל ה כ נ פ י י ם שלנו

׳מקופלות׳ ומאופסנות

לעת ׳שירווח׳


ואנו כאן מסמנות לעצמנו -

אין עת טובה יותר

להיות מחזקות ומאירות

ומנכיחות ברכה בעולם

עם ה ח ל ו מ ו ת שלנו


מ ס מ נ ת לנו כאן

ש פ ת קוד שתאפשר

לכנפיים שלנו אט אט

להתנפנף ולהתנוסס

ואמן בנס להמריא ולהניף

אותנו ואת כל המציאות

שמסביבנו מ ע ל ה   מ ע ל ה .


פשוט .

רושמת .

שלוש מילים

נתחיל עם ה כ ו ו נ ה

לשבוע הקרוב שלפני .


ולאט לאט נאמץ

שפת הקוד של ה מ י ק ו ד המשולש

לפרויקט חדש . לעבודה בנפש .

לזוגיות . לעבודה בגוף . להזנה ……

לשבוע . חודש . סמסטר .

רבעון . שנה . עד סוף השנה…


במילים של יום יום .

כותבת לך

ואם מדייק לך

משתפת אותנו

את המיקוד ה מ ש ו ל ש

שלך לשבוע הקרוב .


וזה אומר

שבמחברת שנושאת השם

ה ח ל ו מ ו ת שלי

בתחילת כל יום

ובסוף כל יום

מסמנת לי ב ק ט נ ה

את שזכיתי להאיר ולקדם

ולחוות ולהתבונן ולהיות

לחדש ולהתחדש

בכל אחד משלושת ׳המילים ׳

שסימנתי לי .


אשמח לשתף

שהיום יודעת לסמן לנו

ששנה שלמה האיר את החקר

׳באי תנועה׳ המיקוד המשולש

גוף. טבע .שפה .

והוא המשיך להיות סמן

לאחר מכן להתבוננות

על פרשת השבוע.


ו ש ה ש י ט ו ט  שלי ב׳רשת׳

כבר כמה חודשים טובים

מאופס על המיקוד המשולש

טבע . צבעי מים . בצק .

וזה ה פ ל א

ש׳מנועי החיפוש׳ מתכיילים

להכתבה שלי ולא מעמיסים עלי

׳נושאים׳ שמעניין אותם לעניין אותי בם

ואם עולה לי להתעניין במשהו חדש

מקפידה אחרי כן

׳לכבות׳ את שטף ההצעות בנושא

שמנסים ׳לדחוף׳ לי

ולהסיט אותי מ ה מ י ק ו ד  שלי .

זו אמנות החיים .


ושהחקר של השנה מכוייל על

שיר השירים . מלכות . קודש הקודשים .


ויש גם  מ י ק ו ד  של השבועות האחרונים

׳בהתמודדות׳ ולימוד עצמי

כתף . סדר . קשב .


הבנו .


מוזמנות באהבה לסמן לעצמכן

ואם ידייק לכן לשתף

ב מ י ק ו ד  המשולש שלכן

לשבוע הקרוב … או ….

אנחנו כאן להחזיק לכל אחת מאיתנו

ה כ נ פ י י ם .


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

להמשך יום מבורך


הודיה @עדין בת הזקונים על שיח חלומות  מ מ ק ד :)

*

נזכרתי לי לפתע בספר

לאהוב . לאכול. להתפלל .

שהוא תיעוד של שנת ח ל ו מ ו ת

והחל גם הוא במיקוד המשולש ✨


אהובות

נראה שלשיח על המיקוד המשולש

נדרשת הבהרה

שמבקשת להאיר ולדייק

ששלוש המילים

ה נ ב ח ר ו ת

הן לא ׳רק מילים ׳

הן ש ל י ח ו ת

להאיר ולהנכיח את

החיבור שלנו דרכן

ל מ צ י א ו ת חיינו

יש בהן עוצמה

לאפשר לנו להתדייק

ובעיקר ל ג ל ו ת

את ה ת פ ר ט ו ת ן

ביום יום שלנו .

דרכו אנו מפנימות

שלא בשמיים היא .


וזה אומר

שגם ביום ׳עמוס׳ באי דיוקים

שמתקשה למצוא בו את

ציר המרכז שלי

ונראה שדבר לא נותר לבחירתי

ואחת ממילות ׳המפתח׳ שלי

היא ל ב ח ו ר

ואני בסוף היום

עומדת מולה ומולי

ומגלה רבים מרזי ה ב ח י ר ה

שדווקא ביום ׳הלא בחירי׳ הזה

לימדו אותי .

וזה ברור שרק ה ס י מ ו ן

של המילה

וההתחייבות לעמוד מולה ומולי

בכל יום .

שם נפתח שער גדול

של למידה והתקדמות .


כך לגבי אותו יום

שהתחיל בהבטחות גדולות

ובאמצעו הילדה והאיש לא חשים בטוב

וכל התוכניות ל ח ק ו ר ׳מתאדות׳

ודווקא מתגלה מידה ולמידה

מועצמת ב ל ה ס כ י ם

שמאירה את כל תפיסת ה ח ק ר

בעיניים חדשות .

וזה מתאפשר כי ׳זוכרת׳

לבחון את היום שלי ככה כמו שהוא

מול ׳המילה׳ שיש בה ל מ ו ל ולמולל

את מרובדת הרגשי היום שלנו


בבירור אם כל יום

׳מעמידה׳ עצמי מול

השילוש הממקד

בהתבוננות ושאלה

משהו גדול מתחיל

לנוע מחיי אל חיי


וה׳צייד׳ אחר שלוש המילים

שיש בהן לכוונן ולדייק אותנו

הוא הוא העיקר

ואנחנו י ו ד ע ו ת אותן

את מילות ׳האור׳ שלנו

בהתאמה שלמה

לכל עת ועת בחיינו

בבירור

ועם ההתנסות

׳נפקחת׳ המיומנות התודעתית

לנוע איתן

איתנו


Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page