top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

הילולא

אהובות

׳את באה להילולא ? ׳ האמת

לא ממש בשבילי

מוצאי שבת , המונים , נתיבות

סערות גשמים , מצב בטחוני

ועוד שלל סיבות בהירות

שזה לא שייך אלי

וקול פשוט שבי ענה

׳כן , בואי ניסע ׳


אז , עכשיו חזרנו ממסע

לתוך לב ליבו של עם ישראל

בדיוק בקו התפר שבו

הנשגב והאלוקי

נפגשים בפשטות העממית .


מסע בזמן מחוץ לזמן

שנוגע באותו

קסם ללא מילים

שחוצה מגזרים ומגדרים

ומחבר לאמונה התמה

שיש מימד על נסתר וניסי

בקיום שלנו בזה העולם

שלכולנו יש כמיהה

וערגה אליו.


נחיל המוני אדם

מתקדמים זה לצד זה

מכל קצוות הארץ

אנשים נשים וטף

באים לשאת

את ת פ י ל ת  הלב שלהם

ל ש ל ו ם .


שלום בבית . שלום בנשמה .

שלום בגוף . שלום בעם . שלום בארץ .

שלום . בך .


זה הרגיש עמוק בלב

מ ו פ ע נדיר

של בוהק זוך נ ש מ ה

אלוקית נשגבת וקדושה

בהתגלות ישירה

בלבבות בני ובנות בריתה

מעמך ישראל .


בעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

הורגש בחוש ממש

בעיניים שדורשות אך טוב

שהלבבות של כל מי שנכח בציון

חשו בעוצמה

שבמרחק  מועט

מעבר לגבול הסמוך כל כך

מתחוללת סערה יחידאית

של מסירות נפש

שהיא זו שמאפשרת

השקט והזכות לנשמות

רבות כל כך

להתחבר קרוב קרוב

למקור הקדושה .


מסמנת לנו באהבה

שניקח איתנו לשבוע שלפנינו

את

ה נ ש ג ב ו ת המרוממת

שהיא מתת הקיום שלנו

ליום יום של חיינו  .


׳אור החיים העליונים,

המסדרים את הכל

לאושר עליון ונעלה׳


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

את המילים וודאי תפגושנה בבוקר

משתפת  בתמונות ׳מהטבע׳ הנשגב של ההילולא


אמן שכל מילות האור

יהיו לעילוי נשמת איש האלוהים הקדוש

הבבא סאלי

שזכותו תגן עלינו כולנו


והודיה ענקית

לאפרת הכלה הנדירה שלנו על ההזמנה

ההילולא הראשונה שהייתי בה בחיי

וגם הראשונה שלה :)

אמיצות
Comentarios


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page