top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

דפוס להרפיה


אהובות

יום ׳מדפסת׳ כזה

עם מלא תוכניות יצירתיות

שנבחר להן ׳ל ה ת מ צ ת ׳

בהקשבה להסברים בוידאו

של טכנאיי מדפסות הודים

(באמת אדיבים ומתמצאים )

בניסיון ע י ק ש לפתור ו ל ש ח ר ר

את חסימת זרימת צבעי הצהוב והכחול

מ׳מחסנית׳ הצבע במדפסת .


אחד מהימים האלו שלנו

שמתחילים

ואין לך שמץ של מושג

לאן מ כ ו ו ן לך להגיע דרכם .


׳תמונה׳ ברורה החזקתי

של הדפסת יצירות חדשות שהכנתי

והמשך עבודה עליהם בעיטורי זהב

ו׳ה ת מ ו נ ה ׳ כבר כמה שבועות

מצטיירת במחשבה

ומתעכבת ה י ר י ד ה שלה

למציאות .


בעבר ,

׳העיכובים׳ לא נתנו לי מנוח

והניסיונות החוזרים והנשנים

העמיסו מחשבות על מחשבות

שרק היום י ו ד ע ת

היה בהם ל ח ס ו ם

את היצירתיות ולעמעם הצלילות

של ה ת מ ו נ ה שהחזקתי . חזק .

ח ז ק מידי .


היום ,

מזהה את דפוס ׳ העיכוב

הפעם נבחר לו להיות ׳מודפס׳

על צבעי המדפסת .

ומ ר פ ה ומבינה

שמה שמכונה בפינו

ה ס ת ב כ ו ת

מכוון ל ה ש ה ו ת אותנו

לתרגל אותנו ב ה ר פ י ה .

למתן את בהירות׳התמונה׳

לתת מ ק ו ם

לאמת הפנימית ולה׳

ל נ כ ו ח .


במילים של יום יום

בכל נקודה בזמן

שלא ׳זורם לנו הצבע׳ ביום

זה עבורנו סמן פנימי

ב ר ו ר

שאנו ׳דוהרות׳

ב׳תמונה׳ שטווינו לנו

עם הרצונות והמאווים שבנו

ואנו ׳עפות על עצמנו׳ במובן הטוב

אבל ש כ ח נ ו

את בורא כל העולמות.


העת הזו של ההסתרה שבהסתרה

מעצימה התבונה שרואה

שכל ה ס ת ב כ ו ת

ועירפול ב ת מ ו נ ה

המתוכננת לתלפיות

באים לאפשר לנו

ל פ נ ו ת מקום מעצמנו

ולתת לאור אינסוף

להאיר מאורו

ולכוון את הפנימיות שלנו

בדיוק מ ע ו ר פ ל

לעצמות ׳תמונת האמת ׳ שבנו


הידיים שלי מלאות בדיו ׳מדפסות׳

חתומה בהן ה ה ת ד יי ק ו ת

שהאירה את כל כוונות

ה י צ י ר ה שעלו בי

למימד פנימי . שקט . ענו .

אמיתי יותר .


מוזמנות לשתף ׳בהסתבכויות׳

שלימדו אתכן לשהות

והאירו לכן הדרך בנגוהות על

למדנה אותנו. נשמח ממש .


חיבוק

אהובות אמיצות


*

וכשהמדפסת בעיתה

ת ב ח ר לעבוד כאן מחדש

׳א ד פ י ס ׳ ואצלם

את שנבחר להתדייק בי

במתנת ׳העיכוב׳


אשרינו על הזכות

וההשגחה הכל כך קרובה

Comentários


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page