top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

גן השבילים

אהובות

בהליכת הבוקר בשדות

כשהדרכים הסלולות הרגילות

מוצפות ובוציות

נסללות ברגליים דרכים צ י ד י ו ת

שמאפשרות תנועה ב ט ו ח ה

׳מבעד׳ להרגל .


מופלא שכך מתוארת ה ת נ ו ע ה

במוח ה ג מ י ש שלנו

שהוא ׳גן השבילים המתפצלים׳


הפעולה הזו של ׳ש י נ ו י השבילים׳

היא למעשה שינוי החיווט במוח –

זוהי ה ג מ י ש ו ת  המוחית:

היכולת ליצור מסלולים חדשים

או לעורר ש ב י ל י ם

שלא השתמשנו בהן מזמן.


ימי ההסתרה שבהסתרה

׳לימדו׳ אותנו לנוע ׳בשבילים׳ לא סלולים

גילינו שאנו משנות קשרים והקשרים

מסתגלות ומתאימות עצמנו

לנסיבות המשתנות

כמו ׳נ ש ל ח נ ו ׳ לסלול כנראה

שבילים ח ד ש י ם בתודעה

לקראת גילוי

של מציאות חדשה בעולם .


אז קצת הסבר ׳מוחי׳ -

בבירור השבילים ה מ ו ס ד ר י ם

והמתוחזקים ביותר

הם אלו שאנחנו ברגלינו והרגלינו

׳כובשים׳ אותם

על ידי פעולות יומיומיות,

צורות חשיבה, התנהגויות

המוח שלנו מ ת ר ג ל  להשתמש בם

כי זה קל ונוח מוכר וידוע .


בשפת הטבע שלנו

השבילים הרחבים בשדות

שמארחים את תנועת הטרקטורים

ורגלי המטיילים היומיים

׳כבושים׳ ומוסדרים

ולא נצרכת  י צ י א ה  לשבילים צידיים.


ה ה ת ר ג ל ו ת

ומערך השבילים הסלול והמוכר

הם למעשה הסיבה שבגללה קשה לנו

לשנות ,להשתנות לחדש או להתחדש : 

כשאנחנו לומדות לחשוב

או להתנהג בצורה שונה מהרגיל,

אנחנו למעשה ס ו ל ל ו ת  דרך חדשה.

ורק אם נ ת מ י ד בה

היא תחליף את ה ד ר ך הרחבה המוכרת

שלא ל ו ק ח ת  אותנו באמת קדימה

רק מניעה אותנו מתוך ההרגל .


חשוב שנזכור  שהפלא הוא

שכחלק מ ה פ ל ס ט י ו ת והגמישות של המוח

ככל שנשתמש בדרך החדשה הזו יותר,

היא תתחזק ותתרחב

המוח יבחר להשתמש בה יותר

והיא תהפוך ליותר קלה וטבעית

עבורנו.


בהליכה בשדות לאחר ימי הגשמים

׳חוייבתי׳ לפרוץ

דרכים צידיות חדשות

הדרכים ה ר א ש י ו ת

היו חסומות מהצפות ובוץ

זה היה ׳ראי׳ מובהק לחיינו

על העיתות ׳המציפות׳

שמזכות אותנו

ב פ ת י ח ת ערוצים חדשים

ב מ ו ח ובמציאות


‘הבשורה המרגשת היא

שאם בעבר נתפס ה מ ו ח כמקובע

ומפסיק התפתחותו בבגרות

הרי המחקרים של העת האחרונה

מגלים שה מ ו ח יכול להשתנות

והוא עושה זאת לאורך כל חיינו ! ‘


ו מ ג ל י ם לנו את שאנו כבר יודעות

כשנקראנו ל כ י  ל ך

תסכימי לפסוע בשבילים חדשים

שלא הלכו בם לפנייך

שנועדו לקחת אותך א ל י י ך .


‘המוח יכול לשנות

קשרים ולהצמיח תאי עצב חדשים,

הוא מסתגל ומתאים את עצמו

לנסיבות המשתנות ללא הרף

ולכן ניתן לו הכינוי 'המ ו ח  ה ג מ י ש '

ומדברים על 'פלסטיות מוחית'.’


בהחלט ה ח ו ר ף

היא עת טובה בחוץ ובפנימיות

להתנסות ב י צ י א ה לשבילים חדשים

כי מלמעלה ממש

הדרכים הקבועות הרחבות והסלולות

מ ו צ פ ו ת , משובשות ,

ואנו כמו נ ש ל ח ו ת

להעז להתנסות

לחדש ולהתחדש

ולחשב מ ס ל ו ל מחדש.


אין כמו ה ו ו י ז  לתזכר אותנו

שיש תמיד מ ו צ א

ו׳פקק׳ בכבישים הסואנים שכולם נוסעים בם

הוא תמיד פתח להפנות בתעוזה  מחשבתית

לכבישים חדשים אולי נידחים

כאלו  שיש בם לקדם אותנו

ביצירתיות ליעדנו .


במילים של יום יום

ג מ י ש ו ת

להסכים להיות לא עי ק ב י ו ת

לתת למוח ולמציאות

את אפשרות ׳לסלול׳ עבורנו

דרכים מחדשות .


ההסכמה לא לנוע עם ה ז ר ם

מביאה איתה ברכה.


אם אנחנו נתנסה בעצמנו

בשבילים צדדיים

עוד קודם ש׳נוכרח׳

המציאות ת י פ ק ח עבורנו

מ ח ד ש .


׳בתהליכי למידה

נוצרות במוח

סינפסות חדשות כל הזמן

ונוצרים חיבורים חדשים בין הנוירונים,

תהליך שנקרא "חיווט מחדש".


אז תיכננת לצאת לקניות

ובדרך ראית . פגשת …..

תסכימי ל פ נ ו ת

קצת

א ל י י ך.


מוזמנות באהבה לשתף ׳ בחוסר עיקביות׳

המאירה של יומכן

׳ובחיווטים המחדשים׳ ככה בקטנה ….


המשך יום מבורך


חיבוק

אהובות אמיצות

*

׳פתיחת׳ שבילים בשדות


コメント


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page