top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

בְּמַחֲשַׁכִּים הוֹשִׁיבַנִי

אהובות

יוצאות אל השבוע

מאור השבת

אל החזר אור המסכים

ופוגשות ב מ ח ש ך


את הידיים המגששות

באפלת הסתר הפנים

מחפשות לחוש במ ג ע

מבנה יציב

להשען עליו להתמך בו

ו א י ן


והרגלים בשפת סתרים

מדריכות את הגוף

להתכופף להרפות

מהניסיונות להתמצא

באפילה שממלאת הלב

וקוראות בנו

ל ש ב ת


בְּמַחֲשַׁכִּים הוֹשִׁיבַנִי


כן

אנו צריכות ל פ ע מ י ם

ללמוד ל ש ב ת בחושך

להרפות מהניסיונות

למצוא פ ת ח

להסכים ל ה י ו ת

במקום הלא נ ע י ם

מול הדחף

ל צ א ת מזה ומהר


בשפת ׳המסכים׳ של מוצאי שבת

להסכים אחרי המפגש הראשוני

עם  המ ח ש ך

בהסתר סותר

את הבזק האור

המסנוור בטובו שפגשנו

במוצאי השבוע שחלף


ל ה נ י ח ל׳דפדוף׳

שמקביל לניסיונות לגשש באפילה

בחיפוש אחרי מ ז ו ר

למועקה ולכאב שבלב

ופשוט ל ש ב ת בחושך

להקשיב לרעם דפיקות הלב

ואט אט ל ה ר ג ע

ולגלות

שבחסות ה ה ח ש כ ה

מופעלות בנו תחושות

והכרה בידיעות

עמוקות מחוברות

ל מ ק ו ר הכוחות שלנו

שאנו לא זוכות להתוודע  אליהן

בשהות ב א ו ר


כִּי אֵשֵׁב בַּחֹשֶׁךְ יְהוָה אוֹר לִי


אם הגעתן למילות היום

אתן כאן מעבר ל מ ס ך

הסכמנה ל ה נ י ח אותו הפוך

לנשום , לתת ללב לפעום

להסכים אפילו מעט להחשיך

החלל בו אתנו נוכחות

יכולות להדליק נר

ופשוט להיות ב ה ש ק ט ה

שנחווה אותה וודאי

כמאוד ׳רועשת׳ ולא נעימה לנו


׳תשעים שניות ׳

כאורך צ י ר   ב ל י ד ה

ננשום להרגשה

ונסכים להיות בה

ונפתח להרחבה לאחריה


ימי ההסתרה שבהסתרה

שמטלטלים אותנו

בין המחשכים והבזקי האורות

מאירים בנו ה ד ר כ ת על

כן

לפעמים צריך ללמוד

ל ש ב ת במחשכים האפלים

שבתוכנו

בהסכמה ובטחון פנימי

שנודרך מתוך המעמקים

אל האור הגנוז בתוכנו

עבורנו


מקור הנחמה בידנו .


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

אמן שאת המילים תפגושנה בבוקר שלכן

שהשבוע


*


׳נפש האדם צומחת מתוך מגע עם האמת״.

מגע זה יכול להיות חשוך ולהכאיב מאד

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page