top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

בשקט .ענווה .

בשקט .ענווה . בפאתי הפסטיבלים באדום. סגול . צהוב . היא עכשיו פורחת בערטלי לובן . ה ח י ט ה .

זו השנה הראשונה בחיי שזוכה לראות . לשים הלב . לפסי הלובן בים השיבולים .מוקסמת במיוחד מההפנמה, שמה שהוביל השבוע לגילוי בשדה ,החל בשאלה מתוך ס ק רנ ו ת שהתעוררה בי לפני כחודש "האם השיבולת היא "הפרח" של החיטה ? " שאלה תמה שהעיפה אותי בימים שקדמו לטו בשבט ,לשעות חקר וגילוי כוחה של האחדות והרוח .

למדתי שבכל שיבולת ,שהיא אמנם התפרחת של החיטה יש שביל האמצע שמאגד השיבוליות המסודרות בשני טורים . יש לה ציר . עמוד שדרה .

הפריחה מתרחשת מהמרכז ונעה מעלה ומטה .מנגנון פנימי שמוודא שבכל "קומה" מתרחשת פריחה.

האשבול נפתח והאבקנים הלבנים הקטנטנים יוצאים . כמעט בנסתר . בחלון הזדמנות של שבוע .ממוקד. אסוף . תכליתי .

הרוח והתנועה המשותפת המתאפשרת בשל הגמישות של הגיבעולים מאפשרים האבקה אחידה . לא נזקקת לעזרת מאביקים חיצוניים .

שביל האמצע . פריחה מעלה ומטה . יחד . רוח . וגמישות תנועה מאפשרים הפריה אחידה - הבשלה אחידה. והשיבולת נשארת שלמה עם כל הגרעינים עליה גם אחרי ההבשלה.

אמן שנזכה .לשמר שביל האמצע . לאפשר פריחה מעלה ומטה בגמישות ונאפשר לרוח להניע אותנו את זה צריך לבחור . בארץ החיטה

המשך יום נפלא מלא בסקרנות וסימני שאלה מאירים לנו כולנו


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page