top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

נֶהְפַּךְ לך

אהובות

יוצאות אל השבוע הראשון

של האדר הראשון שלפנינו .


מסומן לנו ככה ׳בשקט בשקט׳

כמו בלי שממש נשים את הלב

שה ח ו ר ף הפנימי שלנו מוארך

וש׳הפריצה׳ של האביב שבנו

מתעכבת ואיתה

ה י צ י א ה מהמיצרים .

ויחד עם ה ע י ב ו ר

מתגלה בנו ההכוונה הנסתרת

להרבות ב ש מ ח ה

בהכפלה . ב׳שני׳ האדר שלפנינו .


תמונת מצב שהיא מ ר א ה

למה שאנו נושאות בנו

בהרגש בגוף ובנפש .


יש באוויר תחושת הקלה ושחרור ;

מהלכי ׳עיבוד׳ ואולי א י ב ו ד

של רסיסי הבנות ותחושות

של ימי הסתרה של ההסתרה

כשהרבה מהיחד שלנו

נחווה ב נ פ ר ד  .


עת של ע י ב ו ר משותפת -

קיבלנו עוד י ר ח שלם במתנה למהלך

ו ה ש ה י ה  שתאפשר השתהות והשתאות

לפני ה י צ י א ה

אל הבטחת ה מ ח ר

לפני ה א ח ר י

שלפנינו .


ניתן לנו ז מ ן .

מ ו ר ח ב .

ואיתו ניתנה לנו

הרחבה מוכתבת

איך ׳לצלוח׳ העת הזו :

ל ה ר ב ו ת  בשמחה .


זו בבירור אמנות החיים

לזכות ל ה י ו ת בשמחה

כשאנחנו ב ד ר ך

כשעוד לא הגענו

ואין לפנינו ס י ו ם המהלך

או נ י צ ח ו ן מוחש .


מסומן לנו שיש שלב

בעת של ההסתרה שבהסתרה

שניתן לסמוך באמונה גמורה

שנהפוכו לפנינו -

הַחֹדֶשׁ אֲשֶׁר נֶהְפַּךְ לָהֶם

מִיָּגוֹן לְשִׂמְחָה

וזו מתת לדורי דורות .


והפלא ופלא

ובשנה מעוברת

מוכפלת עבורנו הברכה .


במילים של יום יום .

מבעד להסתרה וההחשכה שנוכחת

ניפתח לנו צ ה ר בלב

לחוות אורות זעירים שניגלים בנסתר

ביום יום שלנו

ובהם ל ש מ ו ח .


אם נ ח פ ש אותם

נ מ צ א -

אבל אנחנו חייבות ל ח פ ש

( לא רק לחשוב כבר למה להתחפש 👸)


לחפש ולמצוא ,

לציין ולשים הלב

ולחגוג ולשמוח

עם עצמנו וכל שמסביבנו .


שמחה

שקמת מאוחר . מוקדם .

שמחה

שבישלת . לא בישלת .

שמחה

שהגעת לים . הר . שדה  אחרי ימים רבים שחלמת

שמחה

שנרשמת ללימוד שחשקת

שמחה

שהצלחת להניק את עצמך

שמחה

שהכנת מתכון חדש שהצליח . לא הצליח

שמחה

שהתנסת בתפריט חדש נפלא .לא הכי מוצלח

שמחה

שקבעת מפגש עם עצמך . חברה . איש . אחות …


להגיד שמחה

זה לכל חודשי השנה ,

ב א ד ר

ובמיוחד המשוכפל

אנו מ ח ו י י ב ו ת

שהשמחה ת ר א ה

תורגש , תתחולל

תשמע , תראה

יום יום ביום שלנו .


טוב

אז לנו נשאר ל ה ש ת מ ח :)


שתפו אותנו כולנו

בשמחה הקטנה שבדרך שלכן

שתאיר הדרך שלנו כולנו


חיבוק

אהובות אמיצות

אמן ואת המילים תפגושנה בבוקר שלכן

Comentarios


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page