top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

בשלות התהליך

אהובות

ראש חודש ת מ ו ז טוב

ת ת ח ד ש י !


׳כל חודש מביא עמו אור חדש לבריאה׳


יוצאות אל השבוע שלנו

השבוע הראשון של ה ק י ץ שבנו

עם הכוונה להיות ר ו א ו ת

מעבר לפני השטח

להיות בוחרות

ל ח ד ו ר את מעטה ה ח ו ץ

על כל הכהות וההחשכה שבו

נטולת ה ח י ו ת

אל מבעד ומעבר למראה ה ח י צ ו נ י

לחלקים ה פ נ י מ י י ם הנסתרים

שם מוטמן ה ט ו ב

ומתבהרת ה ת כ ל י ת


מעבר לראיית ה י ו ב ש

הכלייה והקמילה החיצוניים

של הטבע בקיץ שבנו

נפקחת בנו ר א י י ה פנימית

שיש בה לאפשר לנו

להיות עדות ל ה ב ש ל ה

ו ל פ ר י של ׳התהליכיות׳

שאנו זכינו להיות חוות

במשך כל השנה

ב מ ח ז ו ר י ו ת

בגוף ובנפש שלנו .


שלושה חודשי ק י ץ לפנינו

והיום מתחיל

ה צ ע ד הראשון שלנו בם

שעיקר ה ל י מ ו ד הנשי המזוכך

שבו עבורנו -

לומדות ל ה י ו ת

ק ו ט פ ו ת פירות

מתפלאות מ ה ב ש ל ו ת

מודות על הדרך

מתפעלות מ ה ת ה ל י ך


עיקר ה כ ו ח ו ת שלנו

בהכלת החורפים הסתווים

ופריצות האביב מאזורי הנוחות

מוטמנים עבורנו ב ק י ץ

שנהיה אוספות , קוטפות ,מלקטות

את פ י ר ו ת המאמץ של השנה

בפנימיות שלנו .


שנדע ל ה כ י ר הטוב

להעריך ולהודות על היש


נסמן לנו יחד

בסגולת ר א ש החודש

׳להחזיק טוב טוב ה ר א ש׳

כסמן לכל החודש

ב ת פ י ל ה

שנזכה להיות

מפוקחות ופיכחות עיניים

שלא ׳מתרגשות׳ מ ה ג ל ו י

ומכירות ב ב י נ ה שבנו

בפאר הפנימיות ו ט ו ב ה

הנסתרים מ ה ע י ן .


אמן ואמן


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

אמן ואת המילים תפגושנה בבוקר שלכן

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page