top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

ברכת ה ח ס ר ו ןאהובות

רגע לפני שיצאתי מהשבעה

חזרתי למושבי ל ב ר ך

׳ב ו ר א נפשות ו ח ס ר ו נ ן ׳

על קירות עזרת הנשים

שלט עם ההנחיה הברורה

׳כל הברכות

לעילוי נשמת

אילנה בת תמר ׳

ברכתי והודתי על ח ס ר ו נ ו ת י

ויצאתי לרחוב


הרחוב שאבל את ח ס ר ו נ ה

ונראה כלקוח מהסרט

׳סוף העולם שמאלה ׳ כשבימיני ;

מאפיה תימנית , וחנות תבלינים תימנית

חצי תריס פתוח

והמוכר יוצא ושואל בקול רם :

׳מה  ח ס ר  לך ?׳

כשהוא בלב ההכנות הקדחתניות

לפתיחת החנות

בימי חמישי  ושישי בלבד

שלא י ח ס ר .


ומהרחוב ,

כשממולי הלבנה נ ג ר ע ת

לפני קידושה ,

העפתי מבט מחוסר

למדרגות העולות מ ע ל ה מעלה

אל בית שחיה בו אשה

שידעה כל חייה ל ב ר ך  ו ל ה ו ד ו ת

על ה ח ס ר ו נ ו ת   

ונאספה לבית עולמה . ש ל מ ה  .


ניכר שהותירה עבורנו

מ ת ת ההתבוננות וההכרה

שכשאנו נמצאות בעבודה רוחנית

אז ככל שיש לנו יותר ח ס ר ו נ ו ת

מתגלה בנו יותר שמחה

כי התפנה בנו  מ ק ו ם  .חיסרון

לפנות ולבקש ק ר ב ה .


׳שרק במקום שיש ח י ס ר ו ן

אז יש מקום לשאלה

שהוא עניין של תפילה

שזהו הכלי לקבלת השפע׳


זו שפת אמת פנימית

שמוטמנת בגופנו בטבעיות

כן , אנחנו בעלות מ ג ר ע ת

מהות ה נ ו ק ב א בנו

והיא זו שמגלה לנו

שהעובדה שיש בי ח ס ר ו ן

מעידה על כך

שגם יש לי את הכוח

ה נ ל ו ו ה אליו

כדי   ש י ת מ ל א .


המגרעת . החסרון .

לא נוח לנו איתם

לכאורה הם ׳מעידים׳

עלינו שאנחנו לא שלמות

ובפלא במקביל

הם  מ ר מ ז י ם

על הדרך שלנו

לה ש ת ל ם . להתקרב .

לעצמנו ולבוראנו .


וכך נבראנו

כל חיסרון

הוא אמצעי שדרכו אנחנו

ג ד ל ו ת  עוד יותר,

לומדות  על עצמנו,

ומתחזקות .


והקסם הוא

שבפנימיות ה ח ס ר ו נ ו ת

׳מוטמנים׳ האוצרות

שמבקשים להתמלא בנו .


הכוח ה ח ו ס ם החסר שבנו

הוא לעולם הכוח הדוחף

שמבקש להתמלא בנו .


כך משה שימי תחילת אדר

מכוונים אותנו לעוצמת מנהיגותו

ה ח ס ר ו ן המובהק שבו

׳כבד פה ולשון׳ לקות בד י ב ו ר

סימנה את ה ה ת מ ל א ו ת

העתידה לבוא

כתיבת ספר דברים ,

הורדת עשרת ה ד י ב ר ו ת


ובעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

שהיא ׳מלאה׳ ב ח ס ר ו נ ו ת

כמו באה להאיר ולעורר

אותנו ל ה כ ר ה ולתודעה

שבפנימיות ה ח ס ר ו נ ו ת שבנו

מוטמנת הברכה שלנו לעולם

שמבקשת  להתמלא דרכנו


במילים של יום יום

את לא ה ח ס ר ו ן שבך

אז בואי לא ׳נתרגש׳

כשהוא נגלה לנו .


את פ ל א

ודרכך בעולם

ברכה המיוחדת לך

מבקשת ל ה ת מ ל א .


להתלונן על כך שיש לך חיסרון גדול

והוא לא מתמלא,

זה מצוין.

מה ח ס ר ?

להפוך את החיסרון הזה לתפילה

לקירבה לעצמך ולבורא כל העולמות

זה מה שחסר.


כל חסרון הוא פ ת ח  לקירבה

וקירבה לאל חי

היא היא התכלית .


אמן שנזכה להודות ולהלל

ה ח ס ר ו נ ו ת שבנו

שהם ׳הכלים׳ ל ש פ ע

שמיועד אך לנו .


נתרגש לשיתופי ׳שפת החסרונות׳ שבנו ובעת

וגילויי הברכה שמושפעים דרכם


חיבוק

אהובות אמיצות


אמן ו תפגושנה המילים בבוקר שלכן


*

אמן שהמילים תהיינה כולן לברכה

ולעילוי נשמת אילנה בת תמר

באהבה גדולה


התמונות מ׳השבעה׳ בבית אילנה


Commentaires


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page