top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

בין הפָּנִים לפְּנִים

אהובות

׳מתח׳ חדש מ ו כ ר

נכנס אל  ל י ב נ ו

כן .

כזה שמבקש בצלילות

לכוון אותנו

להרשות לעצמנו

לדייק .לבחור.

איפה להיות נ ו כ ח ת  .


ה מ ק ו מ ו ת  והחללים

שזומן לי לנכוח בהם בחיי

לימדו אותי

את תורת ׳הארכיטקטורה הפנימית׳


מרגישה אותה

כשנכנסת ל מ ר ח ב י ם

במקום , בזמן ובחלל

כשמתקרבת לבתים

עוברת בגרמי מדרגות

במבואות , מסדרונות

בשהות בחנויות

בישיבה בחדרי המתנה

תקשורת לא מכותבת

מתעוררת ומעבירה ׳שדרים׳

בין הגוף והתדר של ה מ ק ו ם

בין הפָּנִים לפְּנִים.


מבלי משים לב

השהות שלנו  ב ח ל ל י ם

מעצבת את הפְּנִים שבנו .


עם השנים למדתי

שבימים בחיי

המחייבים שהות ממושכת

במבנים סגורים

הגוף כמו מאותת לי

ל פ ת ו ח  בי  פ ת ח

לפני הכניסה אליהם -

להתחיל את הבוקר

בים . ביער . בגינה .בשדרה.

בפארק . בשדה הפתוח .

להרחיב את גבולות הגיזרה

הפנימיים שבי .

כך שתתאפשר

קבלה מזככת

של הכתבות בלתי מודעות

של חדרי הישיבות

חדרי העבודה

אולפנים , כיתות

משרדים , בתי מלאכה

כ ר ש י מ ו  בגופי .


השפעה יומיומית סמויה,

שהפכה בשנים האחרונות

לנוכחת ו ג ל ו י ה  .


והעת הזו מבקשת אותנו

להיות בעיקר ק ש ו ב ו ת

להיות מבחינות ומכירות

את טיב שפע  ה ה ש פ ע ה

של ׳הארכיטקטורה הפנימית ׳

שאנו חשופות לה ביום יום שלנו  .


כך גם בסביבות ה ו י ר ט ו ל י ו ת

שאנו נוכחות בם .


בהחלט גם בם

יש ׳דפים׳ שסגור בם

יש ׳קירות׳ ומרחבים רועשים מידי

יש כאלו  ש ה ר י ח  בם מסחרר

יש מזמנים  ויש מרתיעים

יש מכבדים

ונוכחת בם א ה ב ה .


למדתי עם השנים

גם בעולם בחוץ

וגם זה הוירטואלי

לא מתביישת להכנס למקום

ולשאול פנימה בלחש רם  :

״איך לך ? ״

מופתעת תמיד מישירות התגובה  .


יש מקומות

שממש משמחים כל תא בי

ק י ר ו ת  וחללים

שמדברים בשפה שנוגעת

ובמיוחד מ נ י ח ה

מכבדת בקוד פשוט

אמיתי את מהותי .


ויש מקומות שלשאלה ״ איך לך ?״

עולה תשובה ברורה

כ״ לא משהו ״

ואני מתקרבת ׳לחלונות׳

ואם זה עדיין לא מיטיב

אני מוצאת את עצמי

ליד הדלת.


כן .

במיוחד בעת הזו

של ההסתרה שבהסתרה

נכון לנו להרשות  לעצמנו

לדייק .לבחור .

איפה .

להיות .

נוכחת .


וחשוב שנזכור

שאנו ה ב י ת

ויש לנו אחריות גדולה

על ה נ ו ע ם והחן

שמוקרנים מ׳קירות׳ ביתנו

לעולם ולסובב אותנו

ולמי ש ז ו כ ה

לחסות ולבוא

ב ש ע ר י נ ו

בתודה  .


ונכון שנזכור

לשאול גם בביתנו שלנו

בלחש רם פנימי :

׳איך לך?׳

ותמיד נופתע

מ י ש ר ו ת התגובה

ומיכולתה לדייק אותנו

ולהחזיר אותנו בפלא גדול

ל מ ק ו ם .


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

להמשך יום מבורך אמן ואמן

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page