top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

בואי ל ה ת מ ס ר

אהובות

יום שכזה שבו שמעתי הד בת קול

חוזר ונשנה :

׳בואי  ל ה ת מ ס ר׳

קריאה תמימה שתמיד

נענתה בשמחה וחיוב

בילדות שלנו .


"את באה להתמסר ?"

שאלה שפוגשת במבט הרך

של בת השבעים ושתיים שעות

שזה אך יצאה מהרחם החמימה והעוטפת

בה הייתה אך לפני רגע ממש

עצמאית ונעה בחופשיות

והיא כאן בעולמנו הגועש

בתלות מוחלטת ובתנועה מוגבלת

קוראת ללא מילים

בואי  נ ת מ ס ר  יחד .


במרחבי הילדות שלנו

נהגנו בפשטות

להתמסר .למסור. מסר .

לתת מסירה . לקבל מסירה .להסיר .

התמסרות בפשטות .

כמה שובבות  ושמחה הייתה שם .

ואמונה תמה

שמה שאני מוסרת חוזר אליי


מה קרה להתמסרות מאז ?

מה  הועמס עליה ?

איך בדרך שלי למסור מעצמי .

לעצמי . עם עצמי .

הצטרפו הפעלים :

להכנע . לוותר .

של משחק אחר .

׳כיבוש דגלים ׳


חווה ש ל י ד ה

זה זמן ל. פוס. איפוס .

שקורא לנו

להתחיל את המשחק מחדש .

להפסיק להסתובב ׳בהפסקה׳

עם כדור צמוד לחזה

לא מכדררת

לא משחררת

לא מוסרת . שומרת .

אנו נקראת

להתחיל להתמסר מחדש  .

להחזיר את האמונה שהכל חוזר

וגם אם ׳הכדור׳ באויר . ב א י ן .

מתבטל .

הוא בידיים טובות.


הנשמה החדשה שמגיעה לעולם

פותחת ה ל ב

לכל מי ש ס ב י ב ה

לחוש מחדש את הברכה

הנטועה בנו בפשטות

מיום לידתנו שלנו .


ל ה ת מ ס ר

להביא את כל כולי בנוכחות מלאה

להסכים לעזוב את ע צ מ י

ולגעת ולחוש בהתמזגות מוחלטת .


אמא לבת

בת לאמא לבת

מ ת מ ס ר ו ת כאן

מנותקות מהמקום והזמן

ה ל ב

כמו הכדור בילדות

רוב הזמן באויר

בין שמיים לארץ

מחזק

את שרירי ידנו הטובות

באמונה .


במילים  של יום יום

אנחנו מ ת ר ג ל ו ת

ה ת מ ס ר ו ת

יום יום בחיינו

במיוחד בעת של ההסתרה של ההסתרה

רק לא ערות לה

לא פקוחות למתת שבה עבורנו

ל נ ו כ ח ו ת  שיש בה

לאפשר לנו

לפתיחת ה ל ב

שנקראת לנו דרכה

להתקרב למקוריותנו


בבירור

כשאני ׳לא  זוכות׳

להיות בעירנות מולה

היא משנה פניה בפנימיותנו

לשפת סגירות של

כ נ  י ע ה , ו י ת ו ר

קורבנות מרוחקת

ממקור כנות חיינו .


מסמנות לנו

לעורר את שימת הלב

למסר שבהתמסרות עבורנו

הכל ח ו ז ר

אלייך .


חיבוק

אהובות אמיצות

אמן שאת המילים תקראנה בבוקר שלכןCommentaires


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page