top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

בהירות זמן הנקהי"ב מרחשוון התשפ"ד

אהובות

לשאלתכן מ ב ה י ר ה באהבה


אנחנו מחדשות ׳הכרות ׳ נושנה

עם ׳זמן ה נ ק ה ׳ -

3 דקות ביום .

את עם משקה חמים מתקתק,

בליווי ׳כיוף׳ משמח

( מקופלת , תמר , עוגה , עוגיה … )

מוצאת לעצמך פינה . בלי טלפון .

בלי ילד תלוי על היד . עם ע צ מ ך בלבד

בלי עט רושמת משימות .

את . ׳ מ נ י ק ה ׳ את עצמך .


הכלל כבר ברור לנו :

ככל שתהיי יותר מ ר ו כ ז ת

פחות יפריעו לך מבחוץ .


וההתחלה

תציף את כל הקושי ה א מ י ת י

שלנו ל ה י ו ת עם עצמנו .

להיות קשובות לפנימיות הערה

השקטה . שיש בה עבורנו

כל שאנו צריכות לחיינו .


נצטרך לעבור

דרך בליל הקולות שבראש שלנו

שמסיחים הדעת

מפחד . לנכוח .

כאן . עכשיו .

ב א י ן .

בעין הסערה .

בלי צורך לשלוט . ל ע ש ו ת .

פשוט . ל ה י ו ת .


מסמנת .

זה רק 3 דקות .

וזה מ צ י ף . יותר מהמבול .


ואנחנו זוכרות ,

שנחשפנו לשפה המרובדת עם נח והיונה ,

שלב אחרי שלב - דקה אחרי דקה -

בדקה ה1

מושיטה לעצמי יד . מחבקת אותי בקושי .

בדקה ה2

מקשיבה לעצמי . מה אני צריכה ?

בדקה ה3

מתבוננת עלי ע פ ה .


מסמנות . ז מ ן ה נ ק ה .

3 דקות ביום .

נתחיל עם פעם ביום .

בשאיפה ל 3 פעמים ביום .


ואנחנו מ ס ו ד ר ו ת .


משם יפתחו כלי ה ק ב ל ה שלנו

נתחיל להרגיש שרוצים להעניק לנו .

ימצא מי שישתוקק להקשיב לנו .

ותוכתב מידתיות קשובה בהענקה שלנו .

הקשיבות שלנו תהיה ממוקדת ואיכותית .

תהייה לנו פניות רבה

להגדיל את זמן ה ה נ ק ה שלנו :)


הבנו . נכון ?

אל תנסנה להציע ל ה נ ק ה

שייקים קרים , ו׳כיופים׳ דלי סוכר

ל א ע ו ב ד . מוכח .

הקדוש ברוך הוא

׳קידד׳בחלב א ם

את כל רזי ה ה נ ק ה

ואנחנו קשובות .

עלי הקלוריות :)

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page