top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

א ו מ ץ לחיות

אהובות

ביום הזה

יש לנו במשפחה

מילת קוד אחת

שמלווה כל אחד מאיתנו

ברגעי האמת של חיינו

א ו מ ץ .


זכינו לחיות לאורו של סבא

שהמספר המקועקע הלך איתו

ואיתו גם הצופן לעולם האחר של חייו

אך מה שנשאר

בכל אחד מאיתנו

הוא הציווי היומיומי שלו

שהוטבע בנו

א ו מ ץ .


זו הייתה מילת ה ק ו ד

שליוותה אותו כנער

שעבר את הנוראים

במחנות ההשמדה

והושמעה לו על ידי ׳שליחים׳

בצמתים הרי גורל של חייו

א ו מ ץ


והיא הפכה להיות

מילת ה מ פ ת ח

של חייו . חיינו ,

כניצול יחידי

מבן 70 בני משפחתו

שניספו בשואה .


ושנים ששמענו מפיו

את המשפט האלמותי :

"כשאני אמות

ימותו איתי עוד 70 נפשות

70 בני משפחתי שנספו בשואה

וחיים רק בזכרון שלי "


היום יום השואה

ואנחנו כאן קצת אבודים

בתוך הציווי שטבוע בנו

ל ז כ ו ר  ולא ל ש כ ו ח


אתה כל כך נוכח

כל כך נפקד

והמשפחה שלנו ג ד ל ה

ואין לנו נ ג י ע ה

בזכרון הפנימי

של משפחתך

שנאלם

עם מותך.


ענף שלם שכל

שנותר לנו

מפנימיות שורשו

נעוץ במילת האור

א ו מ ץ


א ו מ ץ

מידה מיוחדת בנפש

שהיא פרי של ה ח ל ט ה

ולכן ז מ י נ ה לנו כולנו

ת מ י ד .


היא זו שמאפשרת לכל שאר

התכונות הטובות שבנו

להתגלות דרכה .


א ו מ ץ

שנדרש מאיתנו

כדי להישיר מבט

אל ל ב החיים

שבחרנו ליצור לנו


א ו מ ץ

לקחת ס י כ ו ן

ולנסות משהו חדש


א ו מ ץ

להתבונן פנימה

על כל שנ ל מ ד בנו


א ו מ ץ להפנים

ש ה א ו מ ץ . ל ח י ו ת .

עובר דרך  הבחירה שלנו

להתמודד עם הפחד

שהוא חלק בלתי נפרד מהחיים


א ו מ ץ

שמאפשר לנו להתקרב לפחד

ולגלות שאנו

מ ס ו ג ל ו ת . ה כ ל .


׳ואלו מאיתנו החיים

צריכים למצות את החיים

ולחיות אותם

במלאות ראויה עד תום

ל ח י ו ת

לזכור ולא לשכוח ! "


חיבוק גדול

אהובות א מ י צ ו ת


אמן שאת המילים תפגושנה בבוקר שלכן

コメント


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page