top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

"את עולה לשדות ?

"את עולה לשדות ? ... אחרי הגשמים זה לא אפשרי .. הכל בוץ " . עולה . וודאי שעולה . שקט פה . מאפשרת לרגליים לבחור נתיב . חדש . לא בשבילים המוכרים , שהפכו טובעניים ובדרכם תובעים לפנות מהדרך הקבועה החשופה ,שהוצפה בשפע רב מלהכיל . לשבילים צדדיים , שם השפע כוון לצמיחה ואפשר לנוע לאט , ברכות עם הירוק שמרפד כל צעד . תנועה שמגלה ,שגם בעת של "הצפה" , הליכה למוכר , בגן השבילים המתפצלים , תוביל לשקיעה ותמיד בצידי הדרכים מזומנת לנו ,בחירה חדשה , לנו נותר להסכים לפנות , לחבור לשבילים בם מתרחשת צמיחה והגוף ידע לנוע ולהניע . לחבר . להרפות . לרפא . " את עולה לשדות ? " וודאי . עולה .

יום מלא בנפלאות "בצידי" הדרכים שבנו שבוע טוב ראש חודש טוב . בשעה זו בדיוק לפני 21 שנה ילדתי . ברכה .


Comentários


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page