top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

איך ה ש י נ ה שלך ?

אהובות

בשקיעה של היום הזה ממש

זכיתי לבקר בכרם

לחוות את עוצמת ההתכנסות

ה ה ר פ י ה מוחלטת .

ש י נ ת ה ח ו ר ף . שלה .

בראי ה ש י נ ה . שלנו .

חשתי את השינוי

במצב התודעה

את השקט מתחת לאדמה

שמאפשר בשפת השורש

תהליכים עמוקים נסתרים

של גדילה , ריפוי ושיקום .

מפגש שמכנס

את המודע ללא מודע

מימד שמחבר

את הנודע ללא נודע .

מפעים לחוות דרך השהות בטבע

את הקשר הפנימי השזור בין

שעות היום והלילה המשתנות

לבין עונות השנה

ומנגנוני ה ו י ס ו ת העדינים

שמאפשרים זרימה

בין פעילות למנוחה

בין ערות לשינה .

שעת בין השמשות

מאפשרת לראות את הקולות ;

רחשים של תנועה המתארגנת

לקראת שנת הלילה .

ציפורים , ארנבות , מכרסמים

נעים לקראת ההשקטה

ולפתע רגע של ד מ מ ה

העולם שהתעורר בשחר

נ ר ד ם .

דקה , חדה וברורה

נקודת החילוף .

שבה עולם שלם בטבע

מתעורר ללילה שלפניו .

צרצרים , צפרדעים , תנשמות

ממלאים את סמיכות החשכה

בקולם המאותת ה ת ע ו ר ר ו ת .

ונחנו מה

מה מ ח ז ו ר י ו ת השינה שלנו ?

האם היא קשובה

לשינויים ב ע ו נ ו ת שבנו

לשעות האור והחושך בחיינו

כמה הדרגתית הכניסה אליה

כמה היא מעוגנת בברכה בחיינו .

למדתי במסעותיי הרבים

עם נשים בארץ ובעולם -

בכל שיתוף של הצרה , התמודדות , מצוקה

בכל תחום ;

אישי , זוגי , גופני . רוחני ,

גשמי , חברתי , כלכלי …

בכל היבט אפשרי

השאלה הראשונה שעולה בי לשאול

לאחר השיתופים העמוקים

היא תמיד אותה שאלה

לכאורה לא שייכת

אבל יש בה להאיר בתבונה

את לב ליבו של מקור חיותנו

וודאי בעת הזו של ההסתרה של ההסתרה

ש ה ח ש כ ה מצמיתה ומאתגרת

אז שואלת :

איך ה ש י נ ה שלך ?

איכות ה ש י נ ה שלנו

היא המפתח

לנוכחות שלנו בחיינו .

רזי רזים עמוקים ופנימיים

בה . ב ש י נ ה שלנו ,

כשרק קצה קיצם

חשוף מולנו ודווקא נגלה

בסתו ובחורף הפנימיים שבנו .

התבוננו אמש יחד

על ה ה ר פ י ה

ולמדנו

ששחרור זאת תנועה פנימית

מאוד עדינה וקטנה
שקצת קשה “לעשות” אותה


אם נשווה את זה לשינה או להירדמות

זה לא עובד לנו

׳להחליט׳ להירדם
ושזה יקרה לנו ברגע שנחליט.  

אין לנו שליטה מדויקת על ההירדמות.
אנחנו רק יכולות ל א פ ש ר

את התנאים המתאימים.


הרגע האחד שבו ה ש י נ ה תגיע

לא בשליטתנו.

האם אנחנו מ א פ ש ר ו ת

מה מ ת א פ ש ר ל נו

מה נכון לנו לדייק ו ל א פ ש ר

כך שנחווה ש י נ ה עמוקה

מחייה ומחדשת

שנת ה כ ר ם . גופנא שבנו .

אנחנו נניח השאלות

זו שעה טובה

לה נ י ח

אנחנו י ו ד ע ו ת .

הימים לא אותם ימים

וודאי הלילות לא אותן לילות .

רק צריכות להכביר ולהעצים

בתודעתנו

את ח ש י ב ו ת ה ש י נ ה

לחיינו .

ולהסכים לאמץ התחדשות

בשיגרת ה ש י נ ה . שלנו .

ליל מנוחה

אהובות אמיצות

*

משתפת שכשהבן שלי שב מ ש ם

ושאלתי

׳איך השינה שלך ? ׳

ענה

׳ בשבועות הראשונים הקושי הגדול הוא

להתרגל לחושך שבא עם השקיעה .

אין ש ם חשמל . אין אור בשעות החשכה .

זה הכניס בהתחלה קצת לדיכדוך , דיכאון

עד שהתרגלנו לחיות עם זמן הטבע ׳

והבנתי . את שהבנתי .

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page