top of page

 . מילים . 

בשפת המראות   

מבית מדרש אשה 

אות היא

אות היא . ביני ובינכם . הגשם והאדמה הלחה מבקשים לפתוח המעטפות . להתיר התפרים . לשחרר הזרעים .להטמין ברכות ובמיוחד לחייך

יום ניסי ומאיר לנו . מלא בסגולה


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page