top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

אות בינך לבינךח' בכסלו התשפ"ד

אהובות

השדות לאחר הגשם

שזורים בנחלי נמלים

שהגשם הראשון סימן עבורם,

שזו העת לבחון ולייצב

את מצב הקן.


מי שבלהט הקיץ

בחרו לדגם קן

מבלי להתחשב בירידה שבקצה ,

או שגלגל הטרקטור

שינה השיפוע

והקן שנבנה במאמץ כל הקיץ

התגלה כ מ ו צ ף .


ההתבוננות עליהן מרתקת

הן ערות לשינוי

רוחשות בקשיבות

ומעבירות זו לזו

ה א ו ת

לנוע . להתקדם . לש פ ר עמדות .

ק ר י א ה

שמאלצת אותן ממש בימים אלו

בהפסקה היזומה של הטבע ,

שבין היורה לגשמי הברכה שלאחריו

להמשיך ולעמול

בהעתקת הקן למקום רם ובטוח יותר ,

שמי הגשמים התכופים

של החורף לא יציפו אותו .


סתו הוא ה ו ו ס ת של הטבע

עת של ויסות מדוד

בין עליונים לתחתונים

בין פנים וחוץ

בין חלומות ומציאות

בין רצוי למצוי

עת של א ו ת ו ת .


תמיד .

אבל תמיד !

יש אות .

רמז דק . לשים לב .

לשנות .לשפר עמדות .

להסכים להרפות מאחיזה

במוכר

להעז להיפתח

למה שמסומן לנו

שמעודד אותנו

ל ה ת ק ד ם

לטוב שלפנינו שנסתר מעייננו.


אנחנו בלב ליבה של ההסתרה של ההסתרה

שהאירה והעירה את כולנו

ב ה פ ת ע ה

מול הכהות שלנו לקרוא

את השנוי ׳במפה הפנימית ׳

שביקשה אותנו

לנוע , לשאול , להתעדכן .

לא ל ה ש א ר במקום .


אנו כולנו נושאות

באותה א ח ר י ו ת

לאי קשיבות

ל א ו ת


זה לא ״ נפל משמים ״ ככה פתאום עלינו .

תדר

כמטר בסיסמוגרף הפנימי

תמיד מופעל בהכוונה

להזהיר . לאפשר .לתקן . להזיז .לשפר .


הנמלים עמלות ימים רבים ,

מאז היורה ,

זה שכולנו

התקשנו לשמוח ולהתרגש

בפשטות בבואו ,

עבורן הוא היה א ו ת .

לחיים או מוות

והן נעות במרוץ נגד הזמן .

בזמן שעולי הרגל הגיעו לבתיהם

ואנחנו מתמקמות בשוחות חיינו

הן מארגנות את ביתן מחדש לחורף

ומלמדות אותנו

קשיבות נדרשת .לאות המקדים .

והסכמה לשנות ולהשתנות

ת ד י ר

ככה על הדרך .יום יום .


מאיתנו בעת הזו מתבקשת

שימת לב

ל א ו ת ו ת

שכעת מולנו

כל אחת ו א ו ת ו ת י ה

ל ש פ ר עמדה פנימית

לעדכן ג י ר ס ה תודעתית

ל קחת א ח ר י ו ת

להסכים לשחרר אחיזה

זו מתת הסתו - וסת

עבורנו

זו עת נבואית ממש

של היכולת לקרוא א ו ת ו ת

ולהשיל ולשחרר ה מ י ו ת ר

במיוחד זה שקשה לנו

לותר עליו .


שולחים אותנו -

׳לכי אל הנמלה

ולמדי דרכיה ׳

לקרוא אותות סתוויים

רגע לפני

ההתכנסות החורפית


אין פ ת א ו ם . אין ל פ ת ע .

היה שם אות מקדים

עבורנו .

הוא קיים ת מ י ד

בעבורנו

גם ממש עכשיו .


כמה נדיבות מסומנת .מזומנת .בחיינו .

כמה פתח לשינוי .התקדמות .למידה .

ר ו ו ח לטעויות .

מ ר ו ו ח נ ש י מ ה .

להיות .

שניזכה להיות ערות לאות ...

רגע לפני .

ולהודות

על האפשרות

ש ה א ו ת משמיים

פותחת לנו . עבורנו . תמיד .


אהובות

מוזמנות להיפקח אל

ווסתי הסתו שבו

אלו שמאותתים לנו

בנסתר

להסכים לפעול בגלוי

שיתופי דרך יאירו וישמחו אותנו כולנויום פשוט .מלא בברכה ערה .אמן

אהובות אמיצותComments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page