top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

אורך רוח של קשיבות

אהובות

יום סגריר בחלונות הלב

מרצד באור אפרפר

ו ס ו ג ר הנשימה בחמימות פנימה .


נכנסות אל השבת שלפנינו

כשהזמן נושם בנו נשימות קצרות

קצב נשמתי קצר שכזה

של היום השישי

כמו מבקש בדרכו

להכין אותנו לא ו ר ך  הרוח

שמצפינה עבורנו ה ש ב ת .


שבת וָאֵרָ֗א שבסגוליות שבה מכוונת

להאיר רזי החיבורים הנסתרים

שבין הקשב שלנו לנשימה בחיינו.


מפעים הלימוד שהוטבע בה עבורנו

שמסמן לנו

שבימי ס ג ר י ר בחיינו

שסוגרים אותנו מעצמנו

ואנחנו ׳לא רואות ממטר׳

זה הזמן ל ה א ר י ך הנשימה

ודרכה יחלו להיפתח

חללי התבהרות בחלון ליבנו המעורפל

שיאפשרו לנו

׳ לראות רחוק לראות שקוף׳


כאותו הבל פה חמים

על חלון מלא אדים אטום למבט

שפותח פ ת ח

מאפשר את ה וָאֵרָ֗א


מרגש האורך רוח האלוהי

שכשהעם ׳נאנק ׳ מסבלותם

הוא מרחיב למשה המנהיג

את אורך הנשימה והרוח

בכך ש׳מאתגר׳ הקשב שלו ושלנו

בחיבור אל השורש אל מקור הכוחות

אל סיפור הברית והארץ המובטחת

כוונון דרך  ה א ב ו ת ,

האבטחה , המהות , הכיוון


סביר להניח

שככה אני באה אליכן עכשיו

באמצע השניצלים של השבת

והאפיות וכל הלחצים שסוגרים

ובנוסף הסגריר שבחוץ

( שהיא גיליתי מילה יחידאית :) )

ומשמיעה מילים של א ו ר ך

שמבקשות שנסמן לנו

שכשקָצָר אצלנו

ויש קֶצֶר שמנתק אותנו

מה מ ק ו ר ומהשורש

שרק הוא יכול  לנו הכיוון

זה הזמן

להאריך ה נ ש י מ ה

ולהחליט מעל טעם ודעת

להתפנות ל ה ק ש ב ה

לאחד מהילדים ש׳יושבים׳ עלינו

לשכנה שהתקשרה בלב הסערה

לבעל שמנסה להגיד כבר כמה ימים משהו

לחברה שכותבת מלא הודעות ולא התפנת אליה

לעצמך שסגור לה מעצמך


כמה דקות זעירות של ק ש ב

במקום שאנו  קיצרות  רוח

יאפשר לנו ל ק צ ו ר פירות נשכחים

מאריכי נשימה

פותחי פתח

עם קו דק דק

ל ת ק ו ו ה

שירווח .


כך אל שדי

פ ו ת ח  אצל משה את האורך רוח

ש ה מ נ ה י ג ו ת מחייבת

על ידי ה ק ש ב ה ונשימה .

פותח בו פתח לראות ה ג א ו ל ה

בלב הגלות והתודעה ההישרדותית .


ואנחנו מנהיגות הבית ומנהיגות חיינו

נקראות

במיוחד בעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

לתרגל בנו ה א ר כ ת  הרוח

וניתנו לנו מתנות אות משמיים -

ה ק ש ב ה  ונשימה


ויום שישי

זה ה יום לתירגול


עבריות

מיטיבות לכת

כבר אמרנו

:)

ברוך ה׳ שנתן לנו השבת

מתת שמיים

מאריכת הרוח של חיינו .


המשך יום מבורך

עם הכנות נעימות מחממות

ופותחות סגרירות הלב


ואם הצלחתן להגיע עד הלום

ולקרוא המילים בשישי

כבר עמדנו

בתרגול היומי שלנו

לה א ר כ ת הרוח


שבת מבורכת חמימה ומחבקת

אהובות אמיצות

הודיה גדולה עליכן

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page