top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

אורחת בעולמו


אהובות

נסיעות הלילה

ש׳מוציאות׳ חלקיקי השבת בדרכים

יש בהן הקסם של מ ת א ר ח ת  .


השמיים הפרוסים מבעד לשמשת הרכב

מתזכרים שהכל בידי שמיים

מ ל ב ד ראיית השמיים .


ל ה ת א ר ח זו הסכמה

להרים העיניים אל ה ש מ י י ם

ולהפתח לעולמות נוספים

של תוכן , משמעות ו ר ו ח

לפגוש מחדש גם את שמוכר .

בנו ובקרובים לנו .


להזכיר לנו שגם כשאנו בביתנו

במשכן של חיינו

אנחנו א ו ר ח ו ת כאן . לרגע .

ו ה ק ב ו ע שבחיינו כל כך ארעי .


ה א ו ר ח ת שבנו

כמו נשלחת למצוא בתוך כל השונה

את השורש האיתן שבפנימיותנו

ששוכן בתוכנו ואיתנו מבעד ומעבר .


אוהבת או לא אוהבת ל ה ת א ר ח

את בכל מקרה

רק א ו ר ח ת כאן .

ואל מול תהום ה א ר ע י ו ת

ניתנה לנו מתת י צ י ב ו ת  אחת ;

והיא נטועה בבחירה והזכות

ל ר א ו ת  השמיים .

בכל מ ק ו ם שיבחר לנו להיות בו .


יוצאות אל השבוע שלנו

לחוש בבירור

פעמים כ א ו ר ח ו ת

ולפעמים  כ מ א ר ח ו ת

בלב מציאות חיינו

שכולה בידי שמיים


וכל שנותר לנו לזכור ולהזכיר לעצמנו

שמעלינו  ת ל ו י ם השמיים שבנו

וה ב ח י ר ה החופשית היחידה

שברשותנו

היא לבחור ל ר א ו ת ם .


ל ר א ו ת שמיים .


מוזמנות באהבה לשתף אותנו השבוע

בתמונות ׳השמיים ׳

שהצלחתן לבחור ל ר א  ו ת

שיאירו גם את דרכנו שלנו

כ׳אורחות׳ או ׳מתארחות׳  בחיינו 🫧


חיבוק

אהובות אמיצות

אמן שאת המילים תפגושנה בבוקר שלכן


Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page